TÉMA: Poslanecký odpočet -Milan Potocký

O dianí v meste Michalovce, v regióne Zemplín ale aj o vládnej kríze na Slovensku. Poznámka redakcie TV OTV: Vzhľadom na rýchlo sa meniacu politickú situáciu na Slovensku, v čase natáčania relácie neboli známe skutočnosti, že súčasný premiér Igor Matovič navrhne výmenu svojej funkcie so súčasným ministrom financií Eduardom Hegerom a že strana SaS tento návrh priíjme a bude pripravená vrátiť sa do vlády.

REPORTÁŽ: Mestské televízie

Objektivita a nestrannosť mestských televízií sa čoraz viac spochybňuje. V reportáži sme sa zamerali na dôvody tohto stavu. Oslovili sme samosprávu mesta Michalovce a Sobrance, ktoré nám poskytli svoje stanovisko. Oslovená bola aj samospráva mesta Humenné, ktorá nám svoje vyjadrenie neposkytla.

PRIPRAVUJEME

Azda nie je tajomstvo, že mestské televízie sú financované samosprávami, resp. mestami. O akých sumách je reč? A aká je efektivita týchto televízií? Poskytujú pre občanov dostatok informácií a objektívnych správ na to, aby boli poberateľmi takýchto veľkých súm? Opýtali sme sa na to vybraných troch samospráv v regióne Zemplín:  Michalovce, Humenné a Sobrance. Po spracovaní ich odpovedí, pripravíme príspevok. […]

Poďakovanie “kritikom”

Touto cestou ďakujem všetkým kritikom, ktorí si našli čas na televíziu OTV a prejavili o nej svoj názor, o jej práci a taktiež aj o výbere hostí. Neviem však o akých “nacíkoch” je reč, ktorí mali byť naši hostia, nakoľko ja som v relácii nezaznamenala žiadnych. Na internete som zaznamenala však človeka, ktorý vyzýva ľudí, […]

Milan Mazurek:Cenzúra a médiá

Svoje vyjadrenie k tejto téme nám poskytol Milan Mazurek, poslanec NR SR.

Tomáš Šudík: Cenzúra a médiá

Čoraz viac sa verejne rozpráva o tom a to nielen zo strany opozičných ale aj koaličných politikov, že cenzúra v médiách je prítomná a že na Slovensku existuje politický vplyv na médiá. TV OTV sa rozhodla, že vykoná medzi politikmi na regionálnej ale aj celoštátnej úrovni malý-veľký prieskum v rámci toho, či sa môžu médiá […]

TV OTV o spolupráci s inými médiami

V uplynulých dňoch sme boli  viacerými médiami z regiónu Zemplín oslovení pre spoluprácu. Samotné ponuky spočívali v tom, aby  sme zverejňovali ich príspevky, obojstranne vymieňali mediálny obsah alebo poskytovali spoločný reklamný priestor. Z toho dôvodu považujeme za potrebné sa verejne vyjadriť, že TV OTV momentálne neplánuje spolupracovať so žiadnou regionálnou, či mestskou televíziou, rádiom či tlačou (výnimkou budú webové […]

TÉMA: Poslanecký odpočet -Tomaš Šudik

TÉMA: POSLANECKÝ ODPOČET HOSŤ: TOMÁŠ ŠUDÍK, poslanec NR SR (OĽANO)

TÉMA: Núdzový stav COVID -19

TÉMA: Núdzový stav COVID -19 HOSŤ: Milan Mazurek, poslanec NR SR

Oficiálny začiatok vysielania TV OTV – 08.03.2021

Mediálna platforma TV OTV splnila svoju oznamovaciu povinnosťpodľa ustanovení § 63a zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách. Deň 08.03. 2021 považujeme za deň oficiálneho začiatku fungovania mediálnej platformy. Tešíme sa na Vašu divácku priazeň.