ROZHOVOR s riaditeľom Záporožskej atómovej elektrárne : “Som si takmer istý, že mier nastane veľmi skoro a my budeme žiť v úplne iných podmienkach”

Svet, ktorý sa dnes tak dynamicky, multipolárne mení a prechádza procesmi, akými naše dejiny neprechádzali takmer sto rokov, je veľmi blízko rôznym doslova výbušným situáciám. Napríklad dnešné atómové technológie nám zabezpečujú elementárne potreby energií. Ak by sa stalo niečo nečakané, ako by sme reagovali? Áno, ľudia sa oprávnene boja o svoju bezpečnosť.


Podľa Svetovej atómovej asociácie World Nuclear Association (WNA) je dnes na svete v prevádzke 436 jadrových reaktorov v 31 štátoch sveta. Nikto rozumný si nepraje žiadnu nehodu ani napätú situáciu okolo atómových elektrární. Bohužiaľ, v blízkosti jednej takej elektrárne sa odohráva priamo vojenský konflikt. Je to v okolí Záporožskej atómovej elektrárne. A tak sme sa rozhodli osloviť generálneho riaditeľa pána Yurya Alexeyevicha Chernichuka


Povedzte nám, ako teraz pracuje Záporožská atómová elektráreň? (V akom režime pracuje, koľko elektriny vyrába, aký je vlastne jej potenciál a rezervy a zároveň aký je dostatočný počet odborníkov v týchto profesiách na najvyššej odbornej úrovni?)

Yury Alexeyevich Chernichuk : Ďakujem. Položili ste jednu otázku, ale v tejto otázke je ďalších päť. Zoberme to poporiadku. V tejto chvíli naša stanica funguje normálne. Sú dodržiavané všetky podmienky a limity bezpečnej prevádzky, aké sú predpísané pre tento stav elektrárne a pre tento stav energetických blokov. Ako viete, v Záporožskej elektrárni, ktorá je najväčšou elektrárňou v Európe, je šesť energetických blokov, každý s výkonom 1000 megawattov. Ide o bloky sovietskej konštrukcie podobné tým, ktoré sa používajú v Českej republike, Maďarsku a mnohých ďalších krajinách. Päť z týchto blokov je v súčasnej dobe v studenom stave. Navyše je okruh prázdny. Teplota vody, ktorá reaktor chladí, nie je vyššia ako 70 stupňov. A jeden blok, k dnešnému dňu je to blok č. 4 je v horúcom stave. A prečo to robíme?

Elektráreň má takzvané pomocné potreby pary, ktoré treba uspokojiť. Aby sme mohli túto paru vyrábať, udržujeme jeden zo šiestich blokov v horúcom odstavenom stave, aby mohol vyrábať paru a tak uspokojovať svoje vlastné potreby. Taká je dnešná konfigurácia. Pokiaľ ide o schému napájania elektrárne, ako viete, od 11. septembra minulého roka naša elektráreň nepracuje v režime výroby elektrickej energie. To znamená, že už viac ako rok iba elektrickú energiu odoberá. V súčasnej dobe je elektrina do našej elektrárne dodávaná z Ukrajiny prostredníctvom dvoch komunikačných liniek, ktoré prepájajú našu elektráreň s ukrajinskou energetickou sústavou. Na čo ste sa ešte pýtali?

Máte dostatok pracovnej sily na potrebnej profesionálnej úrovni, a koľko pracovníkov máte?

Yury Alexeyevich Chernichuk : Áno, máme dostatok personálu. Pozrite, pokiaľ ide o technické zabezpečenie stanice inventárom, máme všetko v potrebnom množstve. Stanica je pripravená odstrániť prípadné poruchy a závady na zariadení, ak sa vyskytnú. Máme dostatočne veľkú a kompletnú sadu náhradných dielov na vykonávanie týchto prác. Takže v súčasnej dobe nevidíme v tomto ohľade žiadne problémy. Čo sa týka počtu kvalifikovaných zamestnancov, o tom sme hovorili mnohokrát. Pred niekoľkými dňami to bol presne rok, čo bola založená naša prevádzková organizácia akciová spoločnosť „Záporožská jadrová elektráreň“. A od prvého dňa jej vzniku prebieha nábor personálu pre prácu v našej elektrárni. V súčasnej dobe máme viac ako 4000 zamestnancov všetkých kvalifikačných stupňov, počnúc mnou, riaditeľom elektrárne, vrcholným vedením, až po inžiniersko-technický personál, robotnícky personál, opravárenské a údržbárske služby.

Všetky tieto služby sú personálne zaistené a tento proces stále prebieha. V súčasnej dobe máme viac ako 1000 žiadostí o zamestnanie, ktoré posudzuje naše personálne oddelenie. A treba podotknúť, že k nám prichádza mnoho ľudí aj z pomerne vzdialených regiónov, posielajú svoje životopisy a prejavujú záujem o prácu na našej stanici. Veľmi intenzívne tiež získavame mladých odborníkov z vysokých škôl, takže v tomto ohľade sa nám darí. Personálne obsadzovanie prebieha aj napriek problémom, ktoré nás v tomto období sprevádzali, dnes nemáme problémy s údržbou zariadenia a udržiavaním stanice v bezpečnom stave.

V súčasnej dobe prebiehajú vojenské akcie veľmi blízko vašej elektrárne a dochádza aj k nejakým útokom na elektráreň. Je elektráreň dostatočne zabezpečená proti útokom? Vaše vyjadrenie k týmto udalostiam.

Yury Alexeyevich Chernichuk : Ja tej otázke rozumiem. Dobre sa pozrite. Žiadna jadrová elektráreň na svete nebola pôvodne navrhnutá tak, aby na jej území a v jej okolí dochádzalo k akýmkoľvek nepriateľským akciám. Takže situácia, ktorá sa odohrala pred viac ako rokom, je naozaj nezmyselná a nemala by sa stávať. Ale pretože k nej došlo, elektráreň bola v tomto období opakovane ostreľovaná, zaznamenali sme poškodenie a zničenie niektorých komunikácií a systémov. Náš personál na tieto situácie reagoval. Škody sme odstránili, obnovili zničené a poškodené prvky zariadenia. Čo sa týka zaistenia bezpečnosti proti napadnutiu, no, proti priamemu výstrelu zo zbrane sa nemožno brániť, samozrejme s výnimkou silných múrov. Tomu veľmi dobre rozumieme. A naše reaktory, teda najzraniteľnejšie miesta našich zariadení sú chránené týmito silnými betónovými múrmi, takže… keď sa o to pokúsite – všetko na svete je zraniteľné. Ale reaktory a palivo sú chránené pred nejakým náhodným výstrelom. Čo sa týka zabezpečenia proti prípadným útokom, špeciálne jednotky ruských ozbrojených síl chránia našu stanicu. A prostriedkov na našu ochranu je dosť. Takže nemám obzvlášť silné obavy, že by mohlo dôjsť k obsadeniu stanice alebo niečomu podobnému. To znamená, že sme v našom zariadení spoľahlivo a bezpečne chránení.

Máte tu tím z Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE), kde je generálnym riaditeľom Argentínčan pán Rafael Grossi. Chcem sa opýtať, ako prebieha Vaša spolupráca? Sú im poskytované všetky informácie? Všetky odpovede na ich otázky? A ako pomáhajú chrániť bezpečnosť jadrovej elektrárne v tejto situácii, v ktorej sa Vaša elektráreň nachádza?

Yury Alexeyevich Chernichuk : Vlani prvého septembra navštívil našu elektráreň riaditeľ MAAE pán Grossi s početným tímom svojich zamestnancov a odborníkov. A od toho dňa už dvanásty mesiac prebieha dvanásta rotácia expertov… Každý deň sú experti agentúry neustále na území Záporožskej jadrovej elektrárne. Ako spolupracujú… No, hneď poviem, že sú to prakticky naši priatelia, sme s nimi v úzkom kontakte, každý deň už niečo cez rok komunikujeme s odborníkmi. Máme svoje pravidlá komunikácie. Existujú predpisy pre našu interakciu, pre ich činnosť, ktorú vykonávajú na území našej stanice.

Takže hlavnou úlohou, ktorú im zadala OSN a medzinárodné agentúry, je pozorovať a monitorovať bezpečnostný stav našej stanice. V rámci týchto úloh sme s nimi v neustálom kontakte. Vedenie našej elektrárne a vedenie našej prevádzkovej organizácie opakovane deklarovalo skutočnosť, že prítomnosť misie v Záporožskej jadrovej elektrárni považujeme za veľmi dôležitú. A ja vždy hovorím, že táto agentúra je dnes pravdepodobne jediná nezávislá. K dnešnému dňu, od minuloročného 22. marca, som dostal už 186. vyjadrenie agentúry k stavu našej elektrárne. Tieto publikácie v zásade odrážajú skutočný obraz, ktorý odborníci vidia na mieste, stav zariadenia, vybavenia a personálu, v akom sa nachádzame. Preto nemám k práci misie žiadne pripomienky a dúfam, že agentúra môže povedať to isté o stanici Záporožie. Ide teda o veľmi plodnú vzájomnú spoluprácu, ktorej cieľom je iba zaistenie bezpečnosti. A znovu opakujem, že je zameraná na informovanie celého svetového spoločenstva o skutočnej situácii, ktorá sa tu na stanici odohráva.

Dochádza pravidelne k rotácii zamestnancov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu? Viem, že na začiatku boli nejaké problémy. Predtým sa návšteva oneskorila, ale teraz už rotácia tejto návštevy prebieha normálne?

Yury Alexeyevich Chernichuk : No, rotácia vždy prebiehala normálne. Naša strana a strana agentúry na to, aby toto striedanie prebiehalo pravidelne, vyvinuli maximálne úsilie. Ale pretože rotácia prebieha cez líniu kontaktu medzi stranami, občas sa vyskytli prípady, veľmi zriedkavé, ale boli prípady, keď sa vyskytli určité technické problémy pri vykonávaní tejto rotácie. Ale v zásade je tento proces normálny, plodný, je dobre zavedený a všetci účastníci poznajú svoju úlohu pri vykonávaní tejto rotácie.

Zaporožská elektráreň bola postavená s využitím technológií z čias Sovietskeho zväzu. V tom čase sa stavalo mnoho elektrární po celej Európe. Teraz sa ale chcem opýtať na technickú otázku. Aké sú riziká iného paliva z inej ako sovietskej technológie? Existujú nejaké riziká? Neviem, či tieto dve technológie je možné kombinovať, keď sú to technológie odlišné.

Yury Alexeyevich Chernichuk : Ja to chápem. Pozrite sa, správne ste povedali, že napr. elektráreň v Dukovanoch aj naše stanice v Záporoží boli postavené v rovnakom období, a mnoho tých staníc, ktoré sú teraz na území Ukrajiny a na území Ruskej federácie, bola postavená v čase, keď naše krajiny spolupracovali v rámci organizácia, ktorá sa volala „Rada vzájomnej hospodárskej pomoci pri ZSSR“.

Naše stanice boli vybudované v rámci tohto procesu. Preto sa v zásade stanice v Dukovanoch a stanice v Záporoží konštrukčne príliš nelíšia. A na používanie paliva od dvoch výrobcov, o ktorom hovoríte, áno, stanica v Záporoží má teraz takú prax používania paliva. Pokiaľ viem, táto prax je aj na iných staniciach na Ukrajine. A myslím, že je aj na niektorých európskych staniciach. Pokiaľ sú teda k dispozícii kvalitné produkty a kvalifikovaní odborníci, je možné použiť čokoľvek. Takže v tomto ohľade si myslím, že by nemali byť žiadne veľké problémy. Aj keď by samozrejme malo byť správne prevádzkovať palivo jedného výrobcu. Každá krajina, každý prevádzkovateľ by sa mal rozhodnúť, aké palivo bude používať, čo je pre neho lepšie a bezpečnejšie.

Veľmi pekne ďakujem, pán riaditeľ, za Vaše odpovede, za Váš čas, za Vašu prácu. Všetci úprimne dúfame, že k žiadnym útokom nedôjde a že všetko napätie čoskoro skončí.

Yury Alexeyevich Chernichuk : Ja vám ďakujem za záujem, ktorý ste o nás prejavili. Podľa môjho názoru je to veľmi dôležité. Som si takmer istý, že mier nastane veľmi skoro a my budeme žiť v úplne iných podmienkach, takže u nás bude všetko v poriadku. A odo mňa veľký pozdrav Vašim čitateľom a poslucháčom.

Možno Vás bude zaujímať