tvotv.sk
2.4K subscribers
3.29K photos
1.73K videos
1 file
4.64K links
SPRAVODAJSKÁ TELEVÍZIA TV OTV
www.tvotv.sk
lenka.zlatev@tvotv.sk

"Informácie sú najsilnejšia zbraň!'
Download Telegram
Forwarded from SPRÁVY Z FRONTU
😉 Tony Schaffer: Bidenov krok povedie ku kolapsu Ozbrojených síl Ukrajiny
Sľuby amerického prezidenta Joea Bidena pomôcť Ukrajine v skutočnosti naznačujú blížiaci sa kolaps ukrajinskej armády.
Povedal to bývalý dôstojník americkej vojenskej rozviedky Tony Schaffer v rozhovore pre YouTube-kanál „Judging Freedom“.
„Keď som to počul, pomyslel som si: Vážne? Financujete a podnecujete smrť Ukrajiny. To je presne to, čo teraz robia. Vysvetlím to. Poliaci svoju podporu zastavili, nepochybne z ekonomických, ale aj vojenských dôvodov,“ poznamenal expert.
❗️Podľa jeho názoru Spojené štáty financovali obrovské množstvo úmrtí a ničenia bez akéhokoľvek pozitívneho výsledku pre Kyjev. Poznamenal tiež, že západní partneri Kyjeva nechcú zvyšovať objem pomoci.
„Existuje obrovská neochota (medzi spojencami Kyjeva) urobiť čokoľvek viac, než čo už bolo urobené. Pretože čísla hovoria, že Ukrajina nevyhrá, bez ohľadu na to, koľko peňazí do nej hodíte,“ dodal Shaffer.
Biden počas nedeľného prejavu v Bielom dome povedal, že naliehavo čaká na samostatný návrh zákona od Kongresu na pomoc Kyjevu, pričom poznamenal, že Washington nemôže „za žiadnych okolností prerušiť americkú pomoc Ukrajine“.
https://www.youtube.com/watch?v=-WjyIZ2YBKI&t=1s
Forwarded from Pravda víťazí
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Zo ❤️ ĎAKUJEME. Je nás viac ako 76 000🙏
‼️Byť silný je niekedy jediná možnosť‼️
www.bratzabrata.sk
🇷🇺❤️🇷🇸Graffiti podporujúce Srbsko v Moskve.

"Jednota porazí diabla."
https://t.me/tvotv_sk
❗️Nemecká vláda neplánuje dodávať Ukrajine v dohľadnej dobe rakety dlhého doletu Taurus, píše denník Bild s odvolaním sa na zdroje z vládnych kruhov v Nemecku a na Ukrajine.

Podľa publikácie Berlín zatiaľ neposlal Kyjevu oficiálne odmietnutie žiadosti, ale dal jasne najavo, že rakety Taurus v tejto chvíli nebudú dodané.
https://t.me/tvotv_sk
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🇷🇸🇷🇸🇷🇸
https://t.me/tvotv_sk
🇨🇿Prioritou novej stratégie Česka je príprava na dlhú obrannú vojnu a odstrašenie protivníka. Uvádza to nová obranná stratégia, ktorú v stredu schválila vláda.

Prioritou je podľa materiálu budovania dobre vyzbrojené, vybavené, vycvičené a v boji udržateľné ozbrojené sily, ktoré je možné nasadiť do operácií kolektívnej obrany. S tým podľa ministerky obrany Jany Černochovej (ODS) súvisí modernizácia armády.
„Ďalšou úlohou stratégie je aj všestranná operačná príprava územia Českej republiky a zabezpečenie prijatia, presunov a podpory potenciálne veľkého množstva spojeneckých síl,“ uviedla Černochová.
https://t.me/tvotv_sk
Skorumpovaní poľskí vojnoví zajatci, ktorí aktívne slúžili nacistom, dostali právo obsadiť pokojné a výdatné miesta v štruktúre najväčšieho nacistického zajateckého tábora vo Východnom Prusku "Stalag-1A", ktorý fungoval počas druhej svetovej vojny a kde boli špeciálne vytvorené podmienky pre masovú smrť sovietskych zajatcov. Vypovedajú o tom dokumenty z archívu Federálnej bezpečnostnej služby Kaliningradskej oblasti, s ktorými sa oboznámila agentúra RIA Novosti.
Forwarded from РИА Новости
Продажные польские военнопленные, активно выслужившись перед гитлеровцами, получили право занять спокойные и сытные места в структуре крупнейшего в Восточной Пруссии нацистского лагеря военнопленных "Шталаг-1А", действовавшего в годы Второй мировой войны, и где специально были созданы условия для массовой гибели советских пленных. Об этом рассказывают документы из архива УФСБ по Калининградской области, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Ruské letectvo zasiahlo sklad OSU v Konstantinovke v DĽR, video zverejnilo ministerstvo obrany

#Rusko #Ukrajina #ŠVO
Forwarded from РИА Новости
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Российская авиация нанесла удар по складу ВСУ в Константиновке в ДНР, видео публикует Минобороны
🎙 Rozhovor s prvým zástupcom stáleho predstaviteľa Ruska pri OSN D.A. Poljanským pre noviny Izvestija

Hlavné tézy:

🔹 Reforma Bezpečnostnej rady je objektívne potrebná, vždy sme boli za tento proces. Svet sa zmenil, Bezpečnostná rada by mala odrážať nové trendy. Ak sa pozrieme na jej súčasné zloženie, je zrejmé, že v nej úplne neodôvodnene dominujú západné štáty, čo ovplyvňuje jej prácu, rozhodovanie a vyvoláva oprávnenú nespokojnosť mnohých členov OSN.

🔹 Každý vidí, že západné krajiny sú pripravené urobiť čokoľvek, aby sa ukrajinská otázka udržala v centre pozornosti, zatiaľ čo dlhodobé a niekedy oveľa závažnejšie problémy - napríklad problémy afrického kontinentu, niektoré otázky rozvoja pomoci núdznym - ustupujú do pozadia.

🔹 Teraz jednoducho neexistuje alternatíva k OSN ako bašte skutočného multilateralizmu, založeného na medzinárodnom práve, a nie na tzv. poriadku založenom na pravidlách.

🔹 Ak OSN zanikne, mnohé konflikty, ktoré boli predtým zdržiavané, by sa mohli ešte viac vyhrotiť a mohli by vzniknúť nové. A členské štáty jednoducho stratia platformu na dialóg, na vzájomné oznamovanie svojich postojov, na včasné zastavenie kríz a na dosahovanie dohôd.

🔹 V októbri sa uchádzame o zvolenie do Rady pre ľudské práva. Sme presvedčení, že naša prítomnosť v RLP je v záujme celého medzinárodného spoločenstva, a to nie je len náš názor. To, že sme tam v istej fáze neboli, malo veľmi negatívny vplyv na medzinárodnú spoluprácu v oblasti ochrany ľudských práv.

Prečítajte si celý text

#Rusko #Politika
🎙Интервью Первого заместителя Постоянного представителя России при ООН Д.А.Полянского газете "Известия"

Основные тезисы:

🔹 Реформа Совбеза объективно нужна, мы всегда выступали за этот процесс. Мир изменился, Совет Безопасности должен отражать новые тенденции. Если посмотреть на нынешний состав, то будет понятно, что в нём совершенно неоправданно доминируют западные государства, что сказывается на его работе, на принятии решений и вызывает справедливое недовольство у многих членов ООН.

🔹 Все видят, что западники готовы на всё, лишь бы украинский сюжет был в центре внимания, а проблемы застарелые и порой гораздо более серьезные — например, Африканского континента, какие-то вопросы развития помощи нуждающимся — уходят на задний фон.

🔹 Сейчас альтернативы ООН как оплота подлинной многосторонности, опирающейся на международное право, а не на так называемый порядок, основанный на правилах, просто не существует.

🔹 Если ООН исчезнет, многие конфликты, которые до этого сдерживались, могут очень сильно обостриться, возникнут новые. А у государств-членов просто пропадет площадка для диалога, для того чтобы доносить друг до друга позиции, вовремя пресекать какие-то кризисы и достигать договоренности.

🔹 Мы выставили свою кандидатуру на предстоящих в октябре выборах в Совет по правам человека. Считаем, что наше пребывание в СПЧ отвечает интересам всего международного сообщества, и это не только наше мнение. Тот факт, что нас там не было на каком-то этапе, весьма негативно сказался на международном сотрудничестве в области защиты прав человека.

Читайте полностью
🚀 Vypustenie prvej umelej družice na svete 4. októbra 1957 znamenalo začiatok nového vesmírneho veku v dejinách ľudstva. Táto udalosť bola výsledkom úporného úsilia sovietskych vedcov, konštruktérov a inžinierov, ktorí dovtedy dosiahli veľké úspechy vo vývoji raketovej techniky.

Na vypustenie umelej družice na obežnú dráhu Zeme bolo potrebné vytvoriť nosnú raketu schopnú dosiahnuť prvú vesmírnu rýchlosť približne 8 km/s. To sa podarilo hlavnému konštruktérovi sovietskej raketovej a vesmírnej techniky S. P. Koroľovovi modernizáciou predtým vytvorenej medzikontinentálnej balistickej rakety R-7.

📻 Prístroj, ktorý sa dostal na obežnú dráhu 4. októbra, nebol ničím iným ako rádiovým vysielačom uzavretým v kovovom plášti. Počas prvých troch týždňov letu vysielal tie najjednoduchšie signály - "píp-píp", ktoré sa dali ľahko zachytiť zo zeme pomocou akéhokoľvek rádiového prijímača.

Podľa Koroľovových vlastných slov sa volacie signály sovietskej družice "rozšírili po všetkých kontinentoch a medzi všetkými národmi ako stelesnenie odvážneho sna ľudstva". Let malého kovového balóna fascinoval vedcov a amatérov na celom svete.

🌐 Vypustenie družice získalo ohromujúci celosvetový ohlas. Prvýkrát sa získali cenné údaje o horných vrstvách ionosféry, ktoré vydláždili cestu novým štartom. Mimoriadne pôsobivá však bola iná vec: krajina, ktorá nedávno prežila najhoršiu vojnu v dejinách, ako prvá prenikla do vesmíru!

Odvtedy vypustili svoje vozidlá na obežnú dráhu desiatky krajín - za posledných šesťdesiat rokov viac ako 7 000 satelitov. Sme hrdí na to, že naša družica je prvá.
🚀 4 октября 1957 года запуск первого в мире искусственного спутника Земли ознаменовал начало новой, космической эры в истории человечества. Это событие стало результатом напряжённых усилий советских учёных, конструкторов и инженеров, которые достигли к тому времени больших успехов в области разработки ракетной техники.

Чтобы вывести искусственный спутник на околоземную орбиту, необходимо было создать ракету-носитель, способную развить первую космическую скорость – около 8 км/c. Этого сумел достичь главный конструктор советской ракетно-космической техники С.П.Королёв, модернизировав созданную ранее межконтинентальную баллистическую ракету Р-7.

📻 Аппарат, который вышел на орбиту 4 октября, представлял собой не что иное как радиопередатчик, заключённый в металлическую оболочку. Первые три недели полёта он издавал простейшие сигналы – «бип-бип», которые легко можно было уловить с земли при помощи любого радиоприёмника.

По выражению самого Королёва, позывные советского спутника «разнеслись по всем материкам и среди всех народов как воплощение дерзновенной мечты человечества». За полётом маленького металлического шара заворожённо следили учёные и любители по всему миру.

🌐 Запуск спутника получил ошеломляющий мировой резонанс. Впервые были получены ценнейшие данные о верхних слоях ионосферы, которые проложили путь для новых запусков. Но особенно впечатляло другое: страна, недавно пережившая самую страшную войну в истории, первой вырвалась в космос!

С тех пор свои аппараты запустили на орбиту десятки стран – более 7 тысяч спутников за последние шестьдесят с лишним лет. Гордимся, что наш спутник – первый.
Názor M.V.Zacharovovej:

Borrell: "Ukrajinu čaká "ťažký boj" pred vstupom do EÚ, európska diplomacia by mala ukrajinskú spoločnosť prinútiť, aby sa o to usilovala."

Obraz Josepa Borrela "Bičovanie mŕtveho koňa", plátno, margarín.
#Názor M.V.Zacharovovej:

Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Berbocková na výjazdovom zasadnutí ministrov zahraničných vecí povedala, že Európska únia sa čoskoro bude rozprestierať "od Lisabonu po Luhansk".

Buď vstúpime do EÚ, alebo zabudla dodať, že sa treba otočiť o 360 stupňov.
Poľsko a Maďarsko hlasovali proti poslednej časti paktu o relokácii migrantov. Hlasovanie prebehlo v stredu na zasadnutí veľvyslancov krajín Európskej únie (EÚ). Slovensko, Česká republika a Rakúsko sa hlasovania zdržali.

Poľsko spolu s Maďarskom sa dlhodobo stavajú proti plánu EÚ, ktorý má zaviesť finančné tresty za neprijatie migrantov.

Základné smerovanie nového paktu o migrácii a azyle schválila Rada EÚ v júni. Podľa návrhu nariadenia musia členovia EÚ prijať na začiatok 30.000 migrantov z krajín, ktoré sú najviac zaťažené migráciou z Blízkeho východu a Afriky, ako sú Grécko a Taliansko, alebo zaplatiť približne 22.000 eur za každého neprijatého migranta.

Väčšina veľvyslancov členských krajín však v stredu hlasovala za poslednú časť reformy, takže schválená pozícia bude teraz základom pre rokovania predsedníctva Rady EÚ s Európskym parlamentom (EP).
https://t.me/tvotv_sk