Slovo na úvod...

Dovoľte mi v úvode predstaviť náš projekt. Sme  TV OTV – Otvorená televízia. Našim zámerom je fungovať ako internetová, spravodajská televízia, ktorá by bola výlučne zameraná na politické dianie na Slovensku ale aj na dianie za hranicami Slovenska a to prostredníctvom:

  • rozhovory s politikmi
  • štúdiové duely,
  • politické analýzy s odborníkmi v danej oblasti,
  • dokumenty,
  • ankety a podobne.

Ak Vás tento projekt zaujal, sledujte nás prosím a zapájajte sa do vývoja TV OTV, napríklad aj prostredníctvom Vašich námetov a tipov.

Lenka Zlatev