Maďarsko uvažuje o odchode z EÚ. Začiatok konca?

Maďarsko uvažuje o odchode z EÚ. Začiatok konca EÚ? Hosťom TV OTV bol Milan Uhrík, europoslanec a predseda hnutia REPUBLIKA. Rozprávali sme sa na témy: – Slovenské zákonodárstvo podriadené právu Európskej únie. Komunitárne právo má prednosť pred právom národným, čiže legislatíva schvaľovaná v NR SR je závislá od nariadení, smerníc a rozhodnutí EÚ. – Závislosť Slovenska od euroúradníkov […]