Preferencie politických strán – október 2021

Preferencie politických strán – Agentúra AKO, uskutočnila prieskum volebných preferencií formou telefonického dopytovania (CATI). Reprezentatívnu vzorku (z hľadiska veku,pohlavia, vzdelania, národnosti, kraja) tvorilo 1000 respondentov. Vzorka bola voči populácii SR. Zber dát prebiehal telefonicky v období 4. 10. – 7. 10. 2021. • 164 respondentov deklarovalo, že nepôjde voliť• 19 nechcelo odpovedať• 157 nevedelo koho […]