Tlačové besedy

Register politických strán a politických hnutí vedie Ministerstvo vnútra SR. K 22. januáru 2021 pôsobilo podľa registra na Slovensku 65 politických strán a hnutí.

Koľko z nich a ktoré pôsobia v našom zemplínskom regióne? Aké sú ich aktivity a kto je v ich vedení je pre nás veľká neznáma. Vo väčšine prípadov sa spomína iba zopár strán a hnutí, ostatné alebo v danom regióne nemajú svojich reprezentantov, alebo nemajú mediálny priestor, aby dali o sebe vedieť.

Nie, nechceme týmto spôsobom robiť žiadnu politickú reklamu, ale podľa nášho názoru by mali byť občania informovaní, aké tu strany a hnutia pôsobia a aká je ich činnosť a to nielen tesne pred voľbami.

Oslovíme každú politickú stranu a hnutie, ktoré je registrované na Ministerstve vnútra a ktoré má čo povedať občanom Zemplína.