TV OTV o spolupráci s inými médiami

V uplynulých dňoch sme boli  viacerými médiami z regiónu Zemplín oslovení pre spoluprácu. Samotné ponuky spočívali v tom, aby  sme zverejňovali ich príspevky, obojstranne vymieňali mediálny obsah alebo poskytovali spoločný reklamný priestor. Z toho dôvodu považujeme za potrebné sa verejne vyjadriť, že TV OTV momentálne neplánuje spolupracovať so žiadnou regionálnou, či mestskou televíziou, rádiom či tlačou (výnimkou budú webové portály, tie však budú posudzované individuálne).  

TV OTV takúto spoluprácu odmieta, keďže je to v rozpore so smerovaním a myšlienkou našej televízie, ktorou je: „fungovanie bez uplatňovania cenzúry, bez skresľovania pravdy či bez poskytovania neoverených alebo nedopovedaných informácií. A sme toho názoru, že by sa tento cieľ nenaplnil, ak by sme  pristúpili k takejto spolupráci. V tomto období veríme iba vlastnej produkcii audiovizuálnych diel. Ak by bol záujem týchto médií o naše služby, respektíve o naše relácie, ktoré by vysielali vo svojom médiu, v záujme čo najobjektívnejšie informovať občanov, nezamietame takúto spoluprácu so žiadnym subjektom na mediálnom trhu.

TV OTV však ďakuje za každú ponuku.

Možno Vás bude zaujímať