Zemplín ako ho (ne)poznáme

Ide o publicistickú reláciu o témach, o ktorých sa chce ale aj nechce hovoriť, o ktorých sa vie, ale “radšej nevie”. Je to relácia, ktorá bude prinášať reportáže o Zemplíne ako ho nepoznáme. Alebo predsa len poznáme?!