29. výročie Ústavy Slovenskej republiky

My, národ slovenský,

pamätajúc na politické a kultúrne dedičstvo svojich predkov a na stáročné skúsenosti zo zápasov o národné bytie a vlastnú štátnosť,

v zmysle cyrilo-metodského duchovného dedičstva a historického odkazu Veľkej Moravy,

vychádzajúc z prirodzeného práva národov na sebaurčenie,

spoločne s príslušníkmi národnostných menšín a etnických skupín žijúcich na území Slovenskej republiky,

v záujme trvalej mierovej spolupráce s ostatnými demokratickými štátmi,

usilujúc sa o uplatňovanie demokratickej formy vlády, záruk slobodného života, rozvoja duchovnej kultúry a hospodárskej prosperity,

teda my, občania Slovenskej republiky,

uznášame sa

prostredníctvom svojich zástupcov

na tejto ústave:

Preambula  (Ústava Slovenskej republiky)

Dnes si pripomínane 29. výročie Ústavy Slovenskej republiky (1. september 1992), ktorej predchádzal akt prijatia Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky (17. júl 1992).

Prijatie Ústavy SR posunulo proces dohody o rozdelení Česko-Slovenska. Ústava Slovenskej republiky nadobudla platnosť 1. októbra 1992 a od tohto dňa vstúpil do platnosti nový názov slovenského zákonodárneho zboru – Národná rada Slovenskej republiky (NR SR). Ústava Slovenskej republiky prešla počas svojej existencie 19-timi novelizáciami, posledná sa uskutočnila v roku 2020.

Možno Vás bude zaujímať

Post A Comment For The Creator: Mitko Zlatev

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *