DOŠLO K DOHODE: Pavol SLOTA predstavil, s kým pôjde do volieb

“V predčasných parlamentných voľbách ponúkame občanom Slovenskej republiky možnosť zvoliť si politický subjekt, ktorý sa sformoval na základe ľudovej požiadavky na spájanie sa pronárodne orientovaných politických síl. Uvedomujeme si vážnosť bezpečnostnej, ekonomickej, politickej a spoločenskej situácie, ako aj žalostný stav politickej kultúry. Preto občanom ponúkame dôstojnú a zvrchovanú politickú reprezentáciu slovenského národa snažiacu sa o presadzovanie jeho skutočných štátotvorných a svojbytných záujmov, ako jediného právoplatného štátotvorného subjektu Slovenskej republiky, ktorej územie je jeho domovom,” uviedol Pavol Slota, predseda DOMOV-NS.

Zjednocujúcim politickým subjektom ľudovej výzvy sa stala národná strana DOMOV a za čelného predstaviteľa bol zvolený Pavol Slota

Pavol Slota uvádza, že v tomto politickom subjekte sa budú angažovať nielen politické strany, ale aj občianske združenia, iniciatívy či politické osobnosti, a to menovite: “DOMOV národná strana, BRAT za BRATA o.z., Iniciatíva Matky za mier, pôvodní zakladatelia Slovenskej národnej strany a jej bývalí predsedovia, Únia vojnových veteránov o.z., Vlastenecký inštitút Petra Šveca o.z., Občiny a dŕžavy Slovenska – neformálne spolky, Spolok Archa o.z., Slavica o.z., Iniciatíva Jazdci za slobodu, Iniciatíva Vlastenecký front, Ozón o.z., Práca Slovenského Národa, Vlastenecký blok, ” uvádza predseda.

Nový subjekt však nevylučuje ďalšie rokovania. Predseda Slota však odmieta tvrdenia, že tento zjednocujúci politický subjekt DOMOV-NS nesie zodpovednosť za trieštenie pronárodne orientovaných síl a za hrozbu prepadnutia hlasov voličov pronárodne orientovaných politických strán a hnutí.

“Práve naopak, spoločný postup vo voľbách je ukážkou, že pronárodne orientované politické sily dokážu postupovať spoločne. Zároveň dávame na vedomie, že sme otvorení ďalším rokovaniam. Nikoho, s kým máme hodnotový prienik, nevylučujeme zo spolupráce a vyzývame na hľadanie vzájomných kompromisov v snahe zmobilizovať slovenský národ k voľbám a dosiahnuť volebný výsledok adekvátny jeho štátotvornosti a svojbytnosti, ” dodáva v závere Pavol Slota.

Možno Vás bude zaujímať

Post A Comment For The Creator: tvotvsk

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *