G7 a Austrália sa dohodli na zavedení stropu na ceny ropy z Ruskej federácie vo výške 60 dolárov za barel

WASHINGTON (3. december) – Krajiny skupiny G7 a Austrália sa dohodli na zavedení cenového stropu pre ruskú ropu na úrovni 60 dolárov za barel. Vyplýva to z ich spoločného vyhlásenia, ktoré v piatok zverejnilo americké ministerstvo financií.

„G7 a Austrália, ako súčasní členovia koalície dosiahli konsenzus o maximálnej cene 60 dolárov za barel pre ropu prepravovanú po mori ruského pôvodu,“ píše sa v dokumente.

Poznamenáva, že strop ceny ruskej ropy vstúpi do platnosti 5. decembra alebo krátko po 5.decembri. “Očakáva sa, že pravidlá zavedené každou krajinou budú obsahovať časovo obmedzenú výnimku pre transakcie týkajúce sa ropy, ktorá bola naložená na lode v prístavoch odchodu pred 5. decembrom 2022,” uvádza sa vo vyhlásení. Poznamenáva, že podrobnejšie pravidlá uplatňovania politiky cenového stropu čoskoro zverejnia zúčastnené krajiny. “Potrebné opatrenia budú náležite preskúmané, aby sa zabránilo možnému obchádzaniu a vyhýbaniu sa [obmedzeniam],” uvádza sa v texte.

Poznamenáva sa, že krajiny, ktoré sa zúčastňujú na dohode, majú v úmysle „starostlivo monitorovať účinnosť a vplyv cenového stropu“. “Budeme pripravení podľa potreby prehodnotiť a upraviť maximálnu cenu,” zdôraznili.

Pritom sa podľa nich bude brať do úvahy niekoľko faktorov vrátane „účinnosti opatrení a spôsobu ich uplatňovania a implementácie, ako aj toho, ako sa dodržiavajú na medzinárodnej úrovni“. Do úvahy sa bude brať vývoj na trhu a potenciálny vplyv na členov koalície a ich partnerov vrátane krajín s nízkymi a strednými príjmami. Zdôrazňuje sa, že v prípade revízie limitnej ceny bude možné podľa doterajších pravidiel dokončiť transakcie uzatvorené pred nadobudnutím účinnosti nového limitu.

V dokumente sa uvádza, že podobné rozhodnutie G7 a Austrálie o cenovom strope pre ruské ropné produkty vstúpi do platnosti 5. februára 2023. “Maximálne ceny ruských ropných produktov oznámime samostatne,” uvádza sa vo vyhlásení. Vo vyhlásení sa uvádza, že krajiny určia maximálnu cenu osobitne pre vysoko a nízkonákladové ropné produkty.

Odmietnutie ruskej ropy

Vo vyhlásení sa uvádza, že krajiny G7 a Austrália potvrdzujú svoj zámer postupne stiahnuť ruskú ropu a ropné produkty na svojich domácich trhoch. “Opakujeme náš zámer postupne vyradiť ropu a ropné produkty ruskej proveniencie na našich domácich trhoch. Tento záväzok zostáva nezmenený aj po zavedení cenového stropu. Naopak, cenový strop má umožniť našim poskytovateľom služieb zachovať si dodávky ropy a ropných produktov ruského pôvodu do iných krajín, čím sa zabezpečí stabilná dodávka energetických zdrojov a zároveň sa obmedzia príjmy Ruska,“ píše sa v dokumente.

G7 a Austrália naliehali na tretie krajiny dovážajúce ropu a ropné produkty z Ruska, aby použili politiku cenového stropu ako „nátlakovej páky“. „Poznamenávame, že je to v ekonomickom záujme týchto krajín, keďže dovoz v rámci politiky cenového stropu pomôže znížiť ceny energií a obmedzí schopnosť Ruska naďalej dosahovať zisky,“ uviedli autori vyhlásenia.

Postavenie Ruska

Ruský vicepremiér Alexander Novak 13. októbra povedal, že Moskva nebude dodávať ropu krajinám, ktoré sa umelo snažia obmedziť jej náklady pomocou mechanizmu stropných cien. Vicepremiér na fóre ruského energetického týždňa upozornil, že cena by sa mala tvoriť trhovým spôsobom s prihliadnutím na rovnováhu ponuky a dopytu.

Ruský prezident Vladimir Putin 12. októbra zdôraznil, že Moskva nebude platiť za blaho niekoho iného na vlastné náklady a dodávať energetické zdroje krajinám, ktoré obmedzia ich ceny. Zavedenie stropu na ceny pohonných hmôt z Ruska označil za podvodné triky a nehanebné vydieranie. Putin varoval, že obmedzenie cien ropy by mohlo viesť k riziku zavedenia rovnakého stropu na iné sektory, čo by zničilo globálnu trhovú ekonomiku a ohrozilo blaho miliárd ľudí. 

Zdroj: TACC

Možno Vás bude zaujímať