KONFLIKTY A OBŤAŽOVANIE NA PRACOVISKU: Povinná odborná príprava pre poslancov Európskeho parlamentu. Čo nastane, ak ho odmietnu?

Výbor pre ústavné veci Európskeho parlamentu schválil zmeny vnútorných pravidiel s cieľom riešiť konflikty na pracovisku a podporovať dobré riadenie kancelárií.

Cieľom správy, ktorá bola schválená v stredu (15 hlasov za, deväť proti, nikto sa nezdržal hlasovania), je posilniť pravidlá Europarlamentu týkajúce sa predchádzania konfliktom a obťažovaniu na pracovisku a podpory dobrého riadenia kancelárií zavedením povinnej špecializovanej odbornej prípravy pre poslancov Európskeho parlamentu.

Poslanci, ktorí neabsolvujú túto odbornú prípravu počas prvých šiestich mesiacov svojho funkčného obdobia (s výnimkou výnimočných prípadov alebo ak tak už neurobili), by čelili sankciám a nemohli by byť zvolení za parlamentných funkcionárov (napr. do predsedníctva EP alebo za predsedu výboru), byť vymenovaní za spravodajcu, ani sa zúčastňovať na oficiálnej delegácii či medziinštitucionálnych rokovaniach.

Konferencia predsedov (t. j. predseda a predsedovia politických skupín) môže trojpätinovou väčšinou zloženou najmenej z troch skupín predložiť v pléne návrh na odvolanie ktoréhokoľvek voleného funkcionára (napr. člena predsedníctva EP alebo predsedu výboru), ak neabsolvuje odbornú prípravu. Pri takomto hlasovaní by sa uplatnil prah dvojitej väčšiny: dve tretiny odovzdaných hlasov a väčšina všetkých poslancov EP. Rovnaký postup bude platiť aj pre spravodajcov, pričom konečné rozhodnutie v tomto prípade prijme príslušný výbor.

Spravodajkyňa Gabriele Bischoff (S&D, DE) uviedla: “Parlament má povinnosť stanoviť zlatý štandard v boji proti obťažovaniu na pracovisku s jasnými pravidlami a prísnymi sankciami pre prístup nulovej tolerancie. Prevencia je kľúčová, pretože nám umožňuje aktívne riešiť problémy a povinná odborná príprava posilňuje náš záväzok voči pracovisku, kde sa rešpektuje a chráni dôstojnosť všetkých. Splnili sme jasný politický mandát, ktorý nám poskytlo Predsedníctvo Parlamentu, a tešíme sa na finalizáciu nových pravidiel v pléne v záujme všetkých zamestnancov pracujúcich v tomto Parlamente.”

Očakáva sa, že správa bude predložená na plenárnom zasadnutí 10. – 11. apríla v Bruseli.

Samotné školenie “Ako vytvoriť dobrý a dobre fungujúci tím” bude pozostávať z piatich rôznych modulov týkajúcich sa náboru asistentov, úspešného riadenia tímu vrátane predchádzania konfliktom a včasného riešenia konfliktov, administratívnych a finančných aspektov parlamentnej pomoci, ako aj prevencie obťažovania.

Možno Vás bude zaujímať

Post A Comment For The Creator: Lenka Zlatev

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *