Matica slovenská vydala reprezentatívnu knihu Najkrajšie slovenské povesti

Vo Vydavateľstve Matice slovenskej vyšla jedinečná kniha Najkrajšie slovenské povesti. Dielo vzdáva poctu velikánom slovenskej povesťovej tvorby. Takto spracovaný výber z tohto významného segmentu slovesného dedičstva Slovákov doteraz nevyšiel.

Autorom knihy je profesor Ondrej Sliacky, jedna z najvýraznejších osobností slovenskej detskej literatúry a literárnej vedy na prelome tisícročí. „Ondrej Sliacky knihou Najkrajšie slovenské povesti sprístupňuje mladej generácii mimoriadne vzácnu súčasť nášho duchovného dedičstva – náš príbeh, ako je zobrazený v kolektívnej pamäti a fantázii národa. Zároveň týmto dielom vzdáva poctu velikánom tohto žánra Pavlovi Dobšinskému, Jozefovi Cígerovi Hronskému a Márii Ďuríčkovej adaptáciou niektorých motívov z ich zbierok. Majstrovsky príbehovo spracoval aj motívy niektorých ľudových piesní a balád, vrátane piesne Na Kráľovej holi, a v podobe autorských povestí zakomponoval aj niekoľko výnimočných osobností, ako sú Samuel Mikovíni, Vladimír Kompánek a ďalší,“ priblížil riaditeľ Vydavateľstva MS Stanislav Muntág. Dielo ilustrovala Kristína Šimková.

Matica slovenská sa dlhodobo venuje literárnym adaptáciám povesťových zbierok v knižnej sérii Povesťová mapa Slovenska. Dielo Najkrajšie slovenské povesti predstavuje ojedinelý počin v oblasti literárnej adaptácie slovenských povestí a rozprávok. Čitateľ nájde v knihe 64 povestí z rôznych oblastí Slovenska. Rozdelené sú do tematických okruhov Pokiaľ len ľudská pamäť siaha (legendy a báje), Najprv Tatári, potom Turci, O mestách, dedinách, zámkoch i hradných ruinách a napokon O horách, riekach a ich podivných obyvateľoch.

Národná ustanovizeň vydala mnohé významné diela autora. Patrí k nim zbierka adaptovaných ľudových rozprávok zo zbierky Samuela Czambela Panička v líščej koži či adaptácie Dobšinského rozprávok Hovoriaci vtáčik, Braček jelenček, Zakliata hora a iné. Popularite sa tešia aj dvojdielne vlastivedné Divy Slovenska či zbierky Obrázkové slovenské povesti, ale aj Povesti a príbehy z medenej Bystrice a okolia a výber povestí z osmanských čias Turecká studnička. Ondrej Sliacky takmer polstoročie pôsobil v pôvodne matičnom časopise Slniečko, v rokoch 1990 až 2017 bol jeho šéfredaktorom. Desaťročia pôsobil ako univerzitný pedagóg, ktorý študentom pedagogiky vštepoval povedomie o hodnotách a velikánoch slovenskej literatúry. Dlhé roky bol členom edičnej rady Vydavateľstva MS. Je držiteľom mnohých ocenení, vrátane Pocty Pavla Dobšinského z roku 1995 a Ceny ministra kultúry SR z roku 2012.

Reprezentatívna kniha je dostupná vo Vydavateľstve Matice slovenskej. https://www.vydavatel.sk/kniha/najkrajsie-slovenske-povesti 

Možno Vás bude zaujímať