ŠTÁT ZABÚDA NA MATICU SLOVENSKÚ

Činnosť Matice slovenskej je zo strany štátu nedocenená, čo potvrdzuje aj samotné predsedníctvo MS. Verejnoprávna ustanovizeň Matica slovenská upozorňuje na nespravodlivo nízke financovanie slovenskej národnej, matičnej kultúry v porovnaní so štedro financovanými aktivitami organizácií národnostných menšín zo štátnych fondov. Reaguje tým na posledné vyhlásenia parlamentných i mimoparlamentných politikov. Predsedníctvo MS pozorne vníma verejné vyjadrenia politikov na adresu Matice slovenskej: 

Najmä poslanec NR SR György Gyimesi (OĽaNO) prezentuje Maticu slovenskú ako jeden z dôvodov na zákonné inštitucionalizovanie a zároveň štátne financovanie občianskeho združenia Csemadok. V tejto súvislosti je opomínané dramatické podfinancovanie Matice slovenskej a fakt, že miestne odbory MS či aj samotné ústredie sú nepochopiteľne vylúčené z mnohých relevantných štátnych grantových schém. Naopak, organizácie Csemadoku sú štedro financované zo špeciálnych štátnych menšinových fondov. Kultúrne a osvetové aktivity maďarskej menšiny prostredníctvom Csemadoku sú neporovnateľne lepšie podporované z daní občanov Slovenska než matičná činnosť v prospech slovenského, a teda štátotvorného národa.” (ZDROJ: www.matica.sk)

Možno Vás bude zaujímať