Oficiálne stanovisko Európskeho parlamentu o začatí prístupových rokovaní s Bosnou a Hercegovinou

Začatie prístupových rokovaní uznáva dosiahnutý pokrok, no zároveň dáva Bosne a Hercegovine rozhodujúcu zodpovednosť za jej budúcu trajektóriu, uviedli poprední poslanci EP.

Po rozhodnutí Európskej rady začať prístupové rokovania s Bosnou a Hercegovinou, Romeo Franz (Zelení/EFA, Nemecko), predseda Delegácie Európskeho parlamentu pre vzťahy s Bosnou a Hercegovinou a Kosovom, a Paulo Rangel (EPP, Portugalsko), stály Spravodajca pre Bosnu a Hercegovinu vydal nasledujúce oficiálne vyhlásenie.

Celé znenie VYHLÁSENIA:

Vítame rozhodnutie Európskej rady začať prístupové rokovania s Bosnou a Hercegovinou, ktoré uznáva dosiahnutý pokrok, no zároveň dáva Bosne a Hercegovine rozhodujúcu zodpovednosť za jej budúcu trajektóriu. Legitímne európske ambície a očakávania jej občanov musia byť v súlade s konkrétnym a neochvejným záväzkom všetkých zainteresovaných strán.

Úplná ruská invázia na Ukrajinu 24. februára 2022 zmenila geostrategický výhľad Európskej únie a podnietila ju, aby prehodnotila svoju politiku rozširovania a svoj záväzok voči krajinám západného Balkánu a ich dlhodobú ambíciu stať sa členmi EÚ. Rozhodnutie Európskej rady by sa preto malo vnímať aj v širšom kontexte nových presvedčivých geopolitických skutočností. Ako významný krok na ceste z Daytonu do Bruselu si to bude vyžadovať skutočný a trvalý politický konsenzus, ako aj dôsledný záväzok k reformám integrácie do EÚ. Umožňujúce prostredie pre občiansku spoločnosť musí zabezpečiť aj jej zmysluplné zapojenie do celého procesu.

Európsky parlament ako neochvejný zástanca rozširovania neustále podporuje Bosnu a Hercegovinu v jej prístupovom úsilí a vyzýva na ďalší pokrok. Jasne naznačila cestu, ktorou sa treba vydať, a identifikovala výzvy – a vyzývateľov – na ceste k úspechu. Od získania štatútu kandidátskej krajiny v decembri 2022 Bosna a Hercegovina obnovila politické rozhodovanie a pracovala na veľmi potrebných kľúčových reformách, čím potvrdila svoj záväzok k svojej integračnej ceste do EÚ, a to aj v oblasti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Minulotýždňové rozhodnutie Európskej rady je ďalším dôkazom odhodlania EÚ a Bosny a Hercegoviny spoločne sledovať cieľ členstva v EÚ.

Pred nami je ešte veľa práce a očakávame, že Bosna a Hercegovina bude usilovne pracovať na všetkých zostávajúcich kľúčových prioritách a krokoch, najmä v oblasti demokracie, právneho štátu a ochrany ľudských práv. Vstup do EÚ musí zostať procesom založeným na zásluhách, ktorý je pevne zakotvený v kodanských kritériách. Kľúčové reformy nemožno odkladať ani podliehať zablokovaniu a politickým hrám. Akákoľvek rozdeľujúca, poburujúca alebo secesionistická rétorika a konanie poškodí a ohrozí proces integrácie krajiny do EÚ.

Vyzývame orgány Bosny a Hercegoviny, aby uprednostnili a urýchlili prácu na plnení zostávajúcich kľúčových priorít, ako aj všetkých relevantných krokov stanovených v odporúčaní Komisie z 12. októbra 2022. Ako sa uvádza v záveroch Európskej rady, dokončenie prác na jednotlivých krokoch je predpokladom prijatia rokovacieho rámca.

Možno Vás bude zaujímať

Post A Comment For The Creator: Lenka Zlatev

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *