Poľsko informovalo o odmietnutí Nemecka rokovať o náhrade škody

VARŠAVA (4. január) – Nemecká vláda odmietla rokovať s Poľskom o vyplatení náhrady škody spôsobenej počas druhej svetovej vojny, informovalo poľské ministerstvo zahraničných vecí.

“Podľa nemeckej vlády je otázka náhrady škôd spôsobených Poľsku počas druhej svetovej vojny uzavretá a nemecká vláda nemá v úmysle začať rokovania o tejto otázke,” uviedlo poľské ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení.

Vo vyhlásení sa uvádza, že “nóta nemeckej vlády bola prijatá 3. januára”. V tlačovej správe sa zdôrazňuje, že poľské orgány budú pokračovať vo svojom úsilí o náhradu škôd spôsobených počas nemeckej okupácie v rokoch 1939 – 1945.

1. septembra poľské orgány predložili trojzväzkovú správu vypracovanú odborníkmi v republike o stratách, ktoré Poľsko utrpelo v dôsledku útoku nacistického Nemecka a nemeckej okupácie v rokoch 1939-1945. Ohlásená celková suma bola 6,2 bilióna zlotých (asi 1,3 – 1,5 bilióna dolárov). 3. októbra poľský minister zahraničných vecí Zbigniew Rau podpísal nótu, v ktorej žiadal Nemecko odškodnenie. V Berlíne uviedli, že dokument dostali a študujú ho.

Nemecká vláda opakovane naznačila, že nevidí dôvod na žiadne platby, pretože v roku 1953 Poľsko oficiálne odmietlo reparácie. Varšava tvrdí, že dohoda z roku 1953 bola podpísaná s porušením pod tlakom ZSSR a týkala sa len už zaniknutej Nemeckej demokratickej republiky a Poľskej ľudovej republiky, ktorá podľa miestnych analytikov nebola suverénnym štátom. 

Zdroj: TACC

Možno Vás bude zaujímať