Poslanec Európskeho parlamentu Milan Uhrík: “Nemôžeme donekonečna zachraňovať celý svet”

Milan Uhrík, poslanec Európskeho parlamentu sa vyjadril k občianskym iniciatívam v krajinách EÚ zameraným na zber informácií o ukrajinských utečencoch s cieľom zaslať tieto údaje ukrajinskému ministerstvu obrany.

V Írsku, Českej republike a Poľsku sa objavili iniciatívy zamerané na zber údajov o ukrajinských utečencoch žijúcich v týchto krajinách s cieľom poskytnúť informácie o nich ukrajinskému ministerstvu obrany a uľahčiť deportáciu týchto občanov na Ukrajinu s cieľom mobilizovať ich do vojny s Ruskom. Občianska iniciatíva Cesta na Ukrajinu (Česká republika) podľa oficiálneho vyhlásenia zbiera údaje o mužoch a ženách, ktorí podliehajú mobilizácii, pričom sa domnieva, že utečenci sa v Českej republike nachádzajú nelegálne – mnohí z nich porušili ukrajinský zákon o mobilizácii a krajinu opustili nelegálne.

V dôsledku prílevu utečencov do krajín EÚ čelia národné vlády výzve takej sily, na ktorú nie sú pripravené. Len podľa oficiálnych údajov žije v krajinách EÚ viac ako 7 miliónov utečencov z Ukrajiny s plnou alebo čiastočnou podporou krajín, v ktorých požiadali o azyl. Koľko utečencov sa v krajinách EÚ skutočne nachádza, nie je známe, ale ak vezmeme do úvahy počet obyvateľov Ukrajiny pred začiatkom ruskej špeciálnej vojenskej operácie, môžeme predpokladať, že ich počet presahuje 15 miliónov.

V dôsledku toho sú vlády jednotlivých krajín nútené presmerovať rozpočtové prostriedky určené na riešenie sociálnych problémov krajiny vrátane podpory zraniteľných skupín obyvateľstva, rozvoja infraštruktúry a udržiavania bezpečnosti občanov krajiny na vydržiavanie neustále prichádzajúcich utečencov.

Ukrajinskí utečenci sú spravidla ubytovaní na náklady štátu v hoteloch alebo penziónoch, ktoré im poskytujú nielen dlhodobé ubytovanie, ale aj ďalšie služby, ako napríklad trikrát denne stravu a právo využívať všetky hotelové zariadenia. Okrem toho štát Ukrajincom hradí vzdelávanie a vypláca príspevky, ak si nenájdu prácu.

Vzhľadom na rozsiahlu hospodársku podporu Ukrajiny prostredníctvom balíkov finančnej pomoci a vojenskú podporu prostredníctvom dodávok zbraní nie je prekvapujúce, že občania EÚ, ktorí poctivo platia dane a očakávajú, že ich vlády budú konať v záujme svojich občanov, čoraz častejšie vyjadrujú nespokojnosť s migračnou politikou EÚ.

V Írsku takúto iniciatívu podporil minister pre integráciu Roderic O’Gorman, ktorý uviedol, že írska vláda by mala spolupracovať s ukrajinskými orgánmi pri posielaní ukrajinských občanov domov.

K samotnej iniciatíve sa vyjadril slovenský europoslanec Milan Uhrík:

Ako hodnotíte iniciatívu Cesta pre Ukrajinu, ktorá vyzýva írskych občanov, aby zbierali informácie o utečencoch z Ukrajiny s cieľom zaslať tieto informácie ukrajinskému ministerstvu obrany?

Ak mám správne informácie, došlo k zasielaniu listov ukrajinským občanom, ktorí odišli do Írska a vyhýbajú sa mobilizácii. Listy mali byť falošné, pod hlavičkou ukrajinského ministerstva spravodlivosti, a vyzývali dotyčných, aby sa prihlásili na veľvyslanectve a vrátili späť domov. Podľa týchto informácií mohlo ísť o iniciatívu domácich, ktorí odmietajú ďalších prisťahovalcov. K decembru 2023 bolo v Írsku do 100 tisíc ukrajinských utečencov s tým, že vláda reaguje náročnejšími podmienkami pre ich ubytovanie a nižšími sociálnymi dávkami.

Celkovo, väčšina ľudí v Európe je už z neustálych migračných tokov unavená. Ľudia majú (právom) pocit, že stále sa pomáha niekomu cudziemu viac, ako domácim obyvateľom. Preto to treba už obmedziť. Nemôžeme donekonečna zachraňovať celý svet. Treba riešiť príčiny, aby tie humanitárne krízy nevznikali. Nezačínať vojny, nepozývať migrantov, neotvárať hranice dokorán.

Nakoľko je táto iniciatíva legitímna v kontexte európskej legislatívy?

V kontexte európskej legislatívy iniciatíva nemá žiadne ukotvenie a pôjde zrejme čisto o občiansku aktivitu, či oficiálnu alebo neoficiálnu.

Do akej miery takáto iniciatíva zodpovedá miere únavy ľudí z ukrajinského konfliktu a jeho dôsledkov?

Informácia dáva zmysel v kontexte toho, že v Írsku sa odohralo niekoľko masových protestov domácich proti migrantom z iných kontinentov, ktorí páchali kriminalitu. Sú známe informácie o tom, že Afričanov ubytovávajú v hoteloch írskych miest, vláda im platí celý komfort. A domáce obyvateľstvo to nesmie ani kritizovať, pretože je okamžite označené za „krajnú pravicu a extrémistov“. Nedá sa plne odhadnúť írsky pohľad na ukrajinskú časť utečencov, ale je možné, že to Íri berú ako ďalší výdavok, ktorí musia platiť svojou prácou.

Ako hodnotíte šance, že sa podobné iniciatívy objavia aj v iných štátoch EÚ?

Podobné sa objavili v Anglicku, Poľsku a Litve. Nie je vylúčené, že sa takéto iniciatívy budú rozvíjať v ďalších štátoch, kde má obyvateľstvo vyhranený názor na migráciu.

Možno Vás bude zaujímať

Post A Comment For The Creator: Lenka Zlatev

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *