Príprava ustanovujúceho plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu 16-19.07.2024

Politické skupiny sa budú pripravovať na ustanovujúcu schôdzu desiateho volebného obdobia parlamentu, ktorá sa uskutoční 16. až 19. júla v Štrasburgu. Rokovanie sa začne voľbou predsedu parlamentu. Poslanci EP potom zvolia svoje predsedníctvo (14 podpredsedov a päť kvestorov) a rozhodnú o počte poslancov a zložení každého parlamentného výboru a delegácie.

Vo štvrtok ráno by mali viesť diskusiu s Ursulou von der Leyen, kandidátkou na predsedníčku Komisie, po ktorej bude nasledovať hlasovanie o jej zvolení.

V stredu ráno má Parlament v diskusii s predsedom Európskej rady Charlesom Michelom posúdiť výsledok summitu EÚ z 27. júna.

O konečnom návrhu programu plenárneho zasadnutia rozhodne Konferencia predsedov Parlamentu vo štvrtok 11. júla.

Politické skupiny: ustanovujúce schôdze

Skupiny EĽS, S&D, Obnova (Renew), Zelení/EFA, ECR a Ľavica už majú svoje ustanovujúce stretnutia. V článku 33 rokovacieho poriadku Parlamentu sa stanovuje, že politickú skupinu musí tvoriť najmenej 23 poslancov EP zvolených najmenej v siedmich členských štátoch. Na vytvorenie skupiny musí byť predsedovi EP oznámený názov skupiny, jej členov a členov predsedníctva a jej politická deklarácia, v ktorej sú uvedené jej hodnoty, hlavné politické ciele a popis spoločnej politickej orientácie. skupiny.

Možno Vás bude zaujímať