SNS: Zákon o regulácii sexuálnej výchovy na školách

Slovenská národná strana podá v lete na septembrovú schôdzu Národnej rady SR zákon o regulácii sexuálnej výchovy na školách, pretože pán Vašečka predložil nekomplexný zákon.

SNS súčasne navrhne, aby najmä základné a stredné školy prísne dodržiavali učebné osnovy, aby rodičia vedeli o tom, kto, kedy a ako vzdeláva ich deti v oblasti sexuálneho správania.

Novelou zákona bude možné distribuovať učebný materiál a tlačovinu schválených len príslušným pedagogickým ústavom, resp. príslušnými inštitúciami.

SNS chce svojím zákonom zabrániť, aby na základné a stredné školy nemohli vchádzať kedykoľvek tretie osoby napr. aktivisti z tretieho sektoru a šíriť výučbu, bez príslušného súhlasu rady školy a rodičov.

SNS má na zreteli, že v školách sa majú pohybovať len ľudia, ktorými sú pedagógovia a odborníci v danom odbore.

Možno Vás bude zaujímať