Športové hry BRICS 2024 Medzinárodné multišportové podujatie Kazaň, Rusko (12- 23. júna 2024)

Hry BRICS sú každoročné multišportové súťaže medzi členskými štátmi ekonomickej skupiny BRICS. Podujatie zvyčajne organizuje krajina, ktorá skupine predsedá počas celého roka.

Po úspechu prvých hier BRICS v roku 2018 bolo rozhodnuté rozšíriť tradičný program športových hier o národné športy zúčastnených krajín. V roku 2020 bolo na základe výsledkov prvého stretnutia ministrov športu krajín BRICS prijaté Memorandum o spolupráci v oblasti telesnej kultúry a športu, ktoré okrem iného ustanovuje organizovanie každoročných športových hier BRICS predsedom skupiny.

Hry BRICS sa konali päťkrát v rokoch 2017, 2018, 2021, 2022 a 2023. V rámci ruského predsedníctva BRICS bolo rozhodnuté usporiadať hry 2024 v Kazani (Tatarská republika)

Hlavným cieľom turnaja bude posilnenie priateľských športových väzieb s krajinami BRICS založených na princípoch rovnosti, nediskriminácie a rovnakého prijímania športovcov na súťaže.

Medzinárodné multišportové fórum sa koná v dňoch 12. – 23. júna 2024.

Zoznam krajín zúčastňujúcich sa súťaže bol zverejnený na webovej stránke hier BRICS.

V súťaži bude súťažiť 90 krajín: Rusko, Abcházsko, Azerbajdžan, Alžírsko, Argentína, Arménsko, Afganistan, Bangladéš, Bahrajn, Bielorusko, Bulharsko, Bolívia, Bosna a Hercegovina, Botswana, Brazília, Burkina Faso, Veľká Británia, Maďarsko, Venezuela, Vietnam, Gabon, Ghana, Nemecko, Gruzínsko, Egypt, Zambia, Zimbabwe, Izrael, India, Indonézia, Jordánsko, Irak, Irán, Španielsko, Taliansko, Jemen, Kazachstan, Čína, Kolumbia, Kubajt, Kirgizsko, Lotyšsko, Libanon, Litva, Mauritánia, Malajzia, Mali, Maroko, Mexiko, Moldavsko, Mongolsko, Nigéria, Pakistan, Palestína, Paraguaj, Peru, Portugalsko, Portoriko, Republika srbská, Rumunsko, Severná Kórea, Senegal, Srbsko, Sýria, Slovensko, Tadžikistan, Thajsko, Togo, Tunisko, Turkménsko, Turecko, Uganda, Uzbekistan, Čad, Čile, Ekvádor, Rovníková Guinea, Eritrea, Eswatini, Etiópia, Južná Kórea, Južná Kórea, Južná Osetsko, Južná Afrika, Japonsko. (Zdroj:m.sport-express.ru)

Hry sa uskutočnia v predvečer októbrového summitu BRICS, ktorého hostiteľom bude aj hlavné mesto Tatarskej republiky.

Možno Vás bude zaujímať