Štefan Boleslav Roman – národne a kresťansky zmýšľajúci demokrat

Historicky prvú bustu Štefana Boleslava Romana na Slovensku odhalí Matica slovenská 4. októbra pred svojím sídlom v Martine. Významnú krajanskú osobnosť v súčasnosti pripomína len malá pamätná tabuľa v jeho rodisku v Novom Ruskove. Štefan Boleslav Roman – národne a kresťansky zmýšľajúci demokrat „Štefan Boleslav Roman bol národne a kresťansky zmýšľajúci demokrat. Bez neho by sme sa k slobodnej, samostatnej […]

Matica slovenská odhalí bustu Alexandra Dubčeka

Pri príležitosti stého výročia narodenia významného slovenského politika, predstaviteľa obrodného procesu v socialistickom Československu a čestného člena Matice slovenskej Alexandra Dubčeka mu Matica slovenská odhalí 4. augusta 2021 o 15.00 h bustu na nádvorí sídelnej budovy MS v Martine. Slávnostné podujatie pod záštitou politikovho syna Pavla Dubčeka sa bude konať v pamätný Deň Matice slovenskej a bude vyvrcholením Roka […]