Matica slovenská odhalí bustu Alexandra Dubčeka

Pri príležitosti stého výročia narodenia významného slovenského politika, predstaviteľa obrodného procesu v socialistickom Československu a čestného člena Matice slovenskej Alexandra Dubčeka mu Matica slovenská odhalí 4. augusta 2021 o 15.00 h bustu na nádvorí sídelnej budovy MS v Martine. Slávnostné podujatie pod záštitou politikovho syna Pavla Dubčeka sa bude konať v pamätný Deň Matice slovenskej a bude vyvrcholením Roka Alexandra Dubčeka 2021.

„My, Slováci, by sme mali vnímať Alexandra Dubčeka nielen ako tvár demokratizácie pomerov v bývalom Československu, ale aj ako predstaviteľa emancipácie slovenského národa v tomto historickom období. Dubček a ďalší slovenskí politici dosiahli pre nás federalizáciu republiky, čiže rovnoprávne postavenie Slovákov v spoločnom štáte. V širšom kontexte je tak Dubček nielen symbolom obrodného procesu v Československu, ale aj symbolom národnej obrody Slovenska,“ priblížil predseda Matice slovenskej Marián Gešper. Bronzová busta Alexandra Dubčeka od sochára Tomáša Polonského bude slávnostne odhalená v Aleji dejateľov v Parku sv. Cyrila a Metoda pred druhou historickou budovou Matice slovenskej. „Alexander Dubček navštívil Maticu slovenskú v rokoch 1963 a 1992. Naša ustanovizeň mu v roku 1968 udelila čestné členstvo, ktoré v histórii Matice slovenskej získalo len niekoľko osobností. Jeho zásluhy a odkaz pre slovenský národ budú právom zhmotnené v buste pred významnou národnou kultúrnou pamiatkou,“ doplnil M. Gešper.

Kultúrny program podujatia osviežia piesne Karola Duchoňa a Karla Kryla, ako aj moderovaný rozhovor s matičným historikom o vzťahoch A. Dubčeka s Maticou slovenskou. Návštevníci sa môžu tešiť na ukážku dobového automobilu Tatra 603 z Veterán klubu Martin. Zaujme ich tiež výstava fotografií z Archívu MS zo stretnutí a návštev A. Dubčeka v Matici slovenskej, ktorá bude voľne prístupná na nádvorí sídelnej budovy do 31. augusta. Slovenský historický ústav MS pripravuje pre záujemcov o slovenské dejiny odborný seminár o A. Dubčekovi ako predstaviteľovi obrodného procesu v ČSSR.

Veronika Grznárová, hovorkyňa Matice slovenskej– Matica slovenská odhalí bustu Alexandra Dubčeka pred svojím sídlom v Martine

Možno Vás bude zaujímať