V Haagu začalo od dnes “Medzinárodné centrum pre stíhanie zločinu agresie na Ukrajine. 

V Haagu začalo v pondelok pôsobiť “Medzinárodné centrum pre stíhanie zločinu agresie na Ukrajine.” NE(objektivitu) vyšetrovania a vyvodenie eventuálnych záverov tohto centra predurčuje už samotný zoznam krajín, ktoré budú do vyšetrovania zapojené. Do vyšetrovania sa zapojí Ukrajina, Estónsko, Lotyšsko, Litva a Poľsko.

Agentúra Európskej únie pre spoluprácu v oblasti trestného súdnictva, známa aj ako Eurojust, usporiadala slávnostné otvorenie centra.

Prezident Eurojustu Ladislav Hamran, ktorý je zo Slovenska uviedol, že organizácia pomohla vytvoriť spoločný vyšetrovací tím na stíhanie medzinárodných zločinov spáchaných na Ukrajine a tiež pomohla vytvoriť databázu dôkazov o najzávažnejších medzinárodných zločinoch. Zriadenie centra bolo dôležitým ďalším krokom v tomto úsilí.

Centrum označil za jedinečnú platformu medzinárodnej spolupráce, ktorá nemá v histórii obdoby. Hamran uviedol, že centrum bude podporovať národných vyšetrovateľov a prokurátorov z Ukrajiny, Estónska, Litvy, Lotyšska a Poľska, ktorí vyšetrujú zločin agresie. Dostanú všetku potrebnú analytickú, právnu, finančnú a logistickú podporu, povedal.

Hlavným cieľom centra bude zbierať kľúčové dôkazy, analyzovať ich a identifikovať možné medzery. Tento proces si vyžaduje veľké úsilie, povedal Hamran. Prvoradé je podľa neho dokázať samotný trestný čin agresie. Dá sa to dosiahnuť zhromažďovaním dôkazov o bombových útokoch, blokádach prístavov, vojenských akciách na zemi, na vode a vo vzduchu, pokračoval predstaviteľ. Útoky musia byť tiež spojené s určitými ľuďmi, ktorí zastávajú mocenské pozície v politickej alebo vojenskej hierarchii, povedal.

Materiály, ktoré centrum zozbiera, sa spolu s ďalšími údajmi majú časom stať podkladom pre trestné stíhanie trestných činov agresie na Ukrajine pred špeciálnym tribunálom alebo niektorým z existujúcich medzinárodných súdnych orgánov.

Európsky komisár pre spravodlivosť Didier Reynders uviedol, že centrum má dva hlavné ciele. Prvým je postaviť pred súd všetkých zodpovedných za konflikt na Ukrajine. Druhým je, aby Rusko zaplatilo obnovu Ukrajiny.

Možno Vás bude zaujímať