Valné zhromaždenie OSN na svojom štvrtkovom zasadnutí prijalo rezolúciu predloženú Ruskom “Boj proti glorifikácii nacizmu, neonacizmu a iných praktík, ktoré prispievajú k eskalácii moderných foriem rasizmu, rasovej diskriminácie, xenofóbie a súvisiacej neznášanlivosti

Možno Vás bude zaujímať