Valné zhromaždenie OSN prijalo rezolúciu Ruska o boji proti glorifikácii nacizmu

Valné zhromaždenie OSN prijalo rezolúciu Ruska o boji proti glorifikácii nacizmu. 120 krajín hlasovalo za prijatie ruskej rezolúcie “Boj proti glorifikácii nacizmu, neonacizmu a iných praktík, ktoré prispievajú k eskalácii moderných foriem rasizmu, rasovej diskriminácie, xenofóbie a súvisiacej neznášanlivosti”, 50 štátov tento dokument nepodporilo, 10 krajín sa zdržalo hlasovania. Proti ruskej rezolúcii odsudzujúcej glorifikáciu nacizmu sa postavilo najmä Rakúsko, Taliansko, Nemecko, Spojené štáty a Ukrajina.

Prijatá ruská rezolúcia odporúča, aby štáty prijali konkrétne opatrenia v rôznych oblastiach, aby zabránili revíziám histórie a výsledkov druhej svetovej vojny.

Treba poznamenať, že je dôležité venovať pozornosť legislatívnej oblasti a sfére vzdelávania, aby sa “zabránilo revízii histórie a výsledkov druhej svetovej vojny a popieraniu zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov spáchaných počas druhej svetovej vojny” v súlade s medzinárodnými záväzkami v oblasti ľudských práv.

Autori uznesenia dôrazne odsudzujú prípady, ktoré sú spojené s glorifikáciou a propagandou nacizmu. Patria sem graffiti a kresby pronacistického obsahu, ktoré sa aplikujú aj na pamiatky obetí druhej svetovej vojny.

Dokument odsudzuje používanie vzdelávacích materiálov a rétoriky, ktoré propagujú rasizmus a diskrimináciu, nenávisť a násilie na základe národnosti, etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, v procese učenia.

Ruské uznesenie tiež vyzýva krajiny, aby odstránili všetky formy rasovej diskriminácie vrátane legislatívnej úrovne, ak si to okolnosti vyžadujú.

Zdroj: Belta

Možno Vás bude zaujímať