Vicepremiér pre Plán obnovy a odolnosti Peter Kmec menej ako mesiac po nástupe do funkcie našiel peniaze pre najviac postihnuté regióny

O rýchlu a adresnú pomoc sa môžu uchádzať regióny postihnuté zemetrasením a krupobitím od 1. decembra 2023 v rámci mimoriadnej výzvy programu Obnov dom vyčlenených z Plánu obnovy a odolnosti SR vo výške takmer 30 mil. eur. Zástupcovia samospráv Košického a Prešovského kraja uvítali akčnosť novej vlády.

„Vnímam náročnú situáciu v regiónoch, špeciálne aj v Košickom a Prešovskom kraji. Preto som rád, že hneď po nástupe novej vlády sme stihli alokovať finančné prostriedky na mimoriadnu výzvu pre regióny postihnuté živelnými pohromami a zároveň dodržať míľniky a ciele Plánu obnovy a odolnosti zamerané na zlepšenie energetickej efektívnosti rodinných domov,“ uviedol na dnešnej tlačovej konferencii v Michalovciach podpredseda vlády pre Plán obnovy a odolnosti Peter Kmec.


Výzva bude spustená od 1. decembra 2023 a bude k dispozícií pre viac ako 1000 domácností najviac postihnutými nedávnymi živelnými pohromami, ktoré sa môžu uchádzať o individuálny finančný príspevok do výšky až 22 800 eur. V rámci obnovy musí dôjsť k 25% úspore energie rodinných domov oproti stavu pred obnovou. K začatiu obnovy nie je potrebný energetický certifikát budovy (ECB) ako ani projektové energetické hodnotenie domu (PEH). Tieto dokumenty postačuje predložiť po ukončení obnovy spolu s koncovou žiadosťou o platbu – teda do 12 mesiacov po nadobudnutí účinnosti zmluvy. Žiadatelia môžu požiadať aj o vyplatenie zálohy vo výške 7 000 eur.

„Pomoc, ktorú sme prisľúbili majiteľom rodinných domov poškodených po krupobití v okresoch Michalovce a Sobrance, a po zemetrasení v Prešovskom kraji doručíme,“ ubezpečil podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba.

„HLAS-SD pred voľbami hovoril, že budeme robiť politiku pre ľudí a dnes tento sľub plníme. Prichádzame s iniciatívou, ktorá ma zlepšiť život ľudí v regiónoch, tak ako sme sľúbili,“ skonštatoval podpredseda vlády pre Plán obnovy a odolnosti Peter Kmec.

Žiadosť v rámci 5. mimoriadnej výzvy je možné podať v elektronickej ako aj v listinnej podobe. Všetky dokumenty vrátane príručky žiadateľa a ďalšie náležitosti týkajúce sa výzvy sa nachádzajú na www.obnovdom.sk.

Možno Vás bude zaujímať

Post A Comment For The Creator: Lenka Zlatev

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *