Výsledky európskych volieb v roku 2024 (Slovensko)

Európsky parlament zverejní výsledky volieb do EP v roku 2024 podľa jednotlivých členských štátov, ako aj prognózu svojho zloženia 9. júna 2024. Dodávateľ služieb Parlamentu, spoločnosť Verian, v plnom súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi týkajúcimi sa volieb vypracuje prognózu počtu kresiel na úrovni EÚ a členských štátov. Od 20:15 CET bude k dispozícii európsky prehľad, ktorý poskytne prvú celkovú prognózu s celkovými údajmi o politických skupinách na základe štruktúry Parlamentu, ktorého volebné obdobie sa končí. Vnútroštátne strany, ktoré v súčasnosti nie sú zastúpené v Európskom parlamente, budú pridružené k politickej skupine, ak sú k tejto skupine oficiálne pridružené alebo sú riadnymi členmi európskej politickej strany, ktorá je registrovaná Úradom pre európske politické strany a európske politické nadácie. Budeme zobrazovať dostupné údaje tak, ako bude postupne končiť hlasovanie v členských štátoch. Táto prognóza sa bude aktualizovať dovtedy, kým všetky členské štáty neukončia hlasovanie a vnútroštátne volebné orgány neuverejnia konečné výsledky.

Okrem toho budú od 18:00 CET v prípade krajín, v ktorých sa hlasovanie už skončilo, stránky zobrazovať odhady podľa vnútroštátnych strán a politických skupín, rozdelenie vnútroštátnych strán a politických skupín podľa percent a počtu kresiel, ako aj údaje o volebnej účasti tak, ako ich oznámia vnútroštátne volebné orgány.

Možno Vás bude zaujímať