Boj proti praniu špinavých peňazí: hlasovanie o jednotných pravidlách EÚ


Poslanci posúdia plány na posilnenie reakcie EÚ na pranie špinavých peňazí, financovanie terorizmu a vyhýbanie sa sankciám a na zriadenie nového orgánu na presadzovanie spoločných pravidiel.

Nový súbor zákonov poskytuje prístup k informáciám o skutočnom vlastníctve a dáva viac právomocí finančným spravodajským jednotkám (FIU) na analýzu a odhaľovanie prípadov prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, ako aj na pozastavenie podozrivých transakcií.

Poslanci zabezpečili, že od roku 2029, keď sú profesionálne futbalové kluby zapojené do transakcií, budú povinné overovať totožnosť svojich zákazníkov, monitorovať transakcie a hlásiť každú podozrivú transakciu FIU.

Dosiahli tiež zvýšenie ostražitosti, pokiaľ ide o mimoriadne bohatých jednotlivcov (osoby s celkovou hodnotou majetku najmenej 50 000 000 eur bez ich hlavného bydliska). Ustanovenia zahŕňajú celoeurópsku hranicu na veľké hotovostné platby vo výške 10 000 eur.

Nový Úrad pre boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (AMLA) vznikne vo Frankfurte. Jeho úlohou bude priamo dohliadať na najrizikovejšie finančné subjekty, zasahovať v prípade zlyhania dohľadu a pôsobiť ako centrálny uzol a sprostredkovateľ pre orgány dohľadu.

Balík boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (AML/CFT, o ktorom sa má diskutovať a hlasovať v stredu(24.04), bol dohodnutý s Radou v januári. Zahŕňa šiestu smernicu proti praniu špinavých peňazí (AML), nariadenie EÚ o „jednotnom súbore pravidiel“ a Úrad pre boj proti praniu špinavých peňazí (AMLA).

Možno Vás bude zaujímať

Post A Comment For The Creator: Mitko Zlatev

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *