Revízia poľnohospodárskej politiky EÚ v reakcii na protest farmárov s cieľom zvýšiť podporu poľnohospodárom


Poslanci EP budú vo štvrtok (25.05) hlasovať o cielenom preskúmaní spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ (SPP) s cieľom znížiť administratívnu záťaž a zvýšiť flexibilitu pre poľnohospodárov.

Aby sa urýchlilo prijatie opatrení, Parlament súhlasil, že sa bude materiálom zaoberať v rámci naliehavého postupu. Návrh predložený Komisiou predpokladá revíziu nariadenia o strategických plánoch SPP a horizontálneho nariadenia SPP. Poslanci budú hlasovať o návrhu Komisie s technickými úpravami navrhnutými Radou.

V samostatnom hlasovaní v utorok musí plénum rozhodnúť, či namietať proti návrhu Komisie, aby sa členským štátom umožnila väčšia flexibilita pri uplatňovaní ďalšej podmienky SPP: požiadavky udržať pomer trvalých trávnatých plôch k poľnohospodárskej ploche nad 5 % v porovnaní s rokom 2018 (GAEC 1).

Revízia SPP mení pravidlá pre tri environmentálne „podmienenosti“, ktoré musia poľnohospodári dodržiavať, aby dostali finančné prostriedky. Poskytuje tiež väčšiu flexibilitu krajinám EÚ pri udeľovaní výnimiek z noriem SPP, ak sa vyskytnú problémy s ich uplatňovaním a v prípade problémov spôsobených extrémnym počasím.

Malé farmy pod desať hektárov by boli oslobodené od kontrol a sankcií za nedodržiavanie pravidiel SPP.

V reakcii na protest farmárov poslal predseda výboru pre poľnohospodárstvo 20. februára list Komisii, v ktorom identifikoval šesť oblastí, v ktorých sú potrebné konkrétne a okamžité opatrenia na riešenie ťažkostí, s ktorými sa poľnohospodári stretávajú.

Hlasovanie: Utorok 23. apríla (GAEC) a Štvrtok 25. apríla (zjednodušenie)

Možno Vás bude zaujímať

Post A Comment For The Creator: Mitko Zlatev

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *