Členské krajiny UNESCO hlasovali za opätovné pristúpenie USA bez okamžitého zaplatenia dlhu

Členovia mimoriadneho zasadnutia Generálnej konferencie UNESCO prijali rezolúciu, aby sa USA znovu pripojili k organizácii a prijali podmienky Washingtonu na postupné splácanie svojho dlhu.

Rezolúcia bola prijatá pomerom hlasov 132:10, 10 sa zdržalo hlasovania. Na prijatie uznesenia bola potrebná väčšina 95 hlasov. Predseda vyhlásil uznesenie ako schválené.

Možno Vás bude zaujímať