Lukašenko: Spojené štáty rozdelili Európu, ovládli a zbavili suverenity

V Minsku sa dnes konalo zasadnutie Rady ministrov zahraničných vecí ODKB ( Organizácia dohody o kolektívnej bezpečnosti).

Pozn. red.: Organizácia Dohody o kolektívnej bezpečnosti, skr. ODKB  je vojenská aliancia, ktorej členmi je 6 bývalých sovietských republík – Rusko, Bielorusko, Arménsko, Kazachstan, Kirgizsko a Tadžikistan.

Pri tejto príležitosti sa bieloruský prezident Alexander Lukašenko prihovoril k ministrom členských krajín ODKB.

Hlava štátu zdôraznila potrebu posilniť spoluprácu v integračných štruktúrach v postsovietskom priestore vrátane ODKB.

“Netreba sa ponáhľať, navzájom si to zhoršovať a snažiť sa od seba nejako odísť. Musíme držať spolu, najmä v týchto ťažkých časoch. A nejde o to, že hlavné jadro našej organizácie – Rusko – je v zložitej situácii. Rusko je súčasťou, prvkom všetkého, čo sa deje vo svete,” povedal Alexander Lukašenko.

Podľa neho existujú rôzne problémy globálneho významu či už v africkom regióne, medzi Čínou a Taiwanom, alebo medzi Spojenými štátmi a Európou. “Američania rozdelili Európu a teraz ju musíme držať na uzde. A oni, Európania, vám (krajinám ODKB, pozn.red.), vrátane mňa, vyčítajú, že tu strácame suverenitu a tak ďalej. Ako môžu hodnotiť? Opustili lacnú energiu z Ruska a berú 3-5 krát drahšiu?,” povedal Alexander Lukašenko.

“Každý z vás reprezentuje svoju krajinu – originálnu, nezávislú, s vlastnými národnými charakteristikami a bohatou históriou. Ale všetci máme spoločnú minulosť. Asi pred 30 rokmi sme boli jeden štát. Spoločne sme bránili spoločnú vlasť,” pripomenul prezident.

22. jún – 82 výročie začiatku Veľkej vlasteneckej vojny

V predvečer výročia začiatku Veľkej vlasteneckej vojny, bieloruský prezident pripomenul a ocenil hrdinský prínos národov týchto krajín k Veľkému víťazstvu a následnému obnoveniu krajiny z trosiek. “Bielorusko je toho príkladom. Všetci sme spoločne bránili Sovietsky zväz, vrátane Bieloruska, a všetci naši ľudia, hladní, nahí, prišli pomôcť obnoviť Bielorusko, pretože všetko bolo spálené, zničené,” povedal Alexander Lukašenko.

Lukašenko: Spoločná budúcnosť opäť závisí od nás

“Máme spoločný darček, ktorý tvoríme. Potvrdzuje to úspešná práca integračných združení v postsovietskom priestore. Pri hodnotení bohatej medzinárodnej agendy v oblasti našej zodpovednosti som si istý, že máme spoločnú budúcnosť, ktorá opäť závisí len od nás,” povedal bieloruský líder.

Lukašenko: Agresívna hystéria na Západe prehlušuje hlasy rozumu

Agresívna hystéria na Západe prehlušuje hlasy rozumu a nechcú počuť iniciatívy Bieloruska. Bieloruský prezident Alexander Lukašenko to uviedol na dnešnom zasadnutí s ministrami zahraničných vecí členských štátov ODKB.

“Dnes agresívna hystéria, predovšetkým na Západe, prehlušuje (zatiaľ) hlasy múdrosti a rozumu. Nechcú počuť iniciatívy, vrátane bieloruských, na obnovenie dôvery, posilnenie regionálnej a medzinárodnej bezpečnosti,” povedal bieloruský líder.

“Nemožno sa spoliehať len na to, že zvíťazí zdravý rozum. Nemali by sme poľaviť a všetko úsilie by malo smerovať k posilneniu a ďalšiemu progresívnemu rozvoju našej organizácie,” zdôraznil prezident. “Som absolútne presvedčený, že kolektívny diplomatický hlas ODKB významne prispeje k obnoveniu mieru a bezpečnosti v regióne.”

Alexander Lukašenko vyjadril presvedčenie, že tieto a ďalšie aktuálne otázky sa zohľadnia v programe samitu hláv štátov ODKB, ktorý sa bude konať na jeseň v Minsku.

“Len tí, ktorí si zachovajú súdržnosť, budú schopní prejsť touto zložitou fázou” – bieloruský prezident Alexander Lukašenko

“V SNŠ (Spoločenstvo nezávislých štátov, pozn.red.) máme širokú škálu spolupráce – od humanitárnych otázok po medziregionálnu a cezhraničnú spoluprácu, medziparlamentné väzby,” pokračoval Alexander Lukašenko. “Na druhej strane, ODKB ako garant zabezpečenia stability a bezpečnosti našich krajín a euroázijského regiónu ako celku nemôže zostať pozadu,” doplnil prezident.

Lukašenko považuje úzke väzby krajín ODKB v politickej, vojenskej, hospodárskej, sociálnej a inej oblasti za kľúč k trvalému mieru medzi nimi a základ ich jednoty na medzinárodnej scéne. “Dnes je ťažké povedať, aký bude svetový poriadok. Je však zrejmé, že len tí, ktorí si zachovajú súdržnosť, budú schopní prejsť touto zložitou fázou s minimálnymi šokmi. Preto čoraz viac hovoríme o potrebe väčšej integrácie v rámci našej organizácie,” zdôraznil bieloruský líder.

Lukašenko navrhol vypracovať plán spoločných opatrení v hospodárstve pre krajiny ODKB.

Možno Vás bude zaujímať

Post A Comment For The Creator: tvotvsk

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *