(VIDEO) Slovensko v BRICS? JE TO MOŽNÉ? – hosť: Andrej Rusakov, riaditeľ Centra pre euroázijské štúdie z RUSKA

V rozhovore s Andrejom Rusakovom , riaditeľom Centra pre euroázijské štúdie z Jekaterinburgu boli prezentované informácie o charakteristike BRICS-u, o podmienkach na vstup krajiny do BRICS-u, ako aj o rozšírení na nadchádzajúcom samite v Juhoafrickej Republike, ktorá je momentálne predsedajúcou krajinou BRICS-u.

P. Rusakov poukázal na možnosť precedensu, v prípade, že krajina, ktorá je členom EÚ a/alebo NATO požiada o členstvo v BRICS-e. Prvým krokom k členstvu v BRICS, aj v prípade Slovenska je celospoločenská vôľa a politický konsenzsus a následne podanie prihlášky. “Nie sú žiadne predsudky [k prihláseniu krajiny z EÚ do BRICS-u]”. V prípade krajiny, ktorá je členom NATO, podľa p. Rusakova je tento postup nepravdepodobný a to z dôvodu politického a vojnového smerovania týchto krajín a ich neochote sa zapájať do štruktúr založených na vzájomnom rešpekte, zachovania suverenity členov [BRICS] a nezasahovania do záujmov iných krajín, čo je v rozpore s tým, čo NATO ako aliancia praktizuje (príklad: intervencia NATO v Bývalej Juhoslávii).

Kompletný rozhovor si môžete pozrieť:

YouTube player

Možno Vás bude zaujímať

Post A Comment For The Creator: tvotvsk

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *