Koaliční poslanci chcú odvolávať Máriu Kolíkovú z postu predsedníčky výboru na kontrolu činnosti SIS

V národnej rade sa dnes konala tlačová beseda členov parlamentného výboru na kontrolu činnosti SIS. Konferencia bola zvolaná, lebo poslanci by radi vyjadrili znepokojenie nad konaním Márie Kolíkovej, ako predsedníčky tohoto výboru. Znepokojenie vychádza aj z jej verejných výrokov, ktoré boli ohľadom toho, že Slovenská informačná služba (SIS) nedostáva tie informácie, ktoré by mala dostávať zo strany zahraničných služieb, a to z dôvodu zmeny dočasného vedenia služby. Dnes na zasadnutí kontrolného výboru priamo v sídle SIS boli poslanci ubezpečení zo strany dočasne povereného riaditeľa služby, že sa jedná o dezinformácie.

Bývalý člen spomínaného výboru Tibor Gašpar uviedol, že je to asi 10 dní, čo sa stal členom Osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti vojenského spravodajstva a bol na vlastnú žiadosť uvoľnený z výboru na kontrolu SIS. Zdôraznil, že výbor je jej chovaním znepokojený a príde k návrhu na odvolanie M. Kolíkovej z pozície je predsedníčky.

T. Gašpar prízvukoval, že zo zákona o SIS, kde v paragrafe 5, ktorý rieši kontrolu služby národnou radou je uvedené: „Porušenia zákona o Slovenskej informačnej službe, ktoré zistí tento kontrolný výbor, je povinný výbor oznámiť národnej rade, je povinný oznámiť generálnemu prokurátorovi a podľa povahy veci už z názvu tohto výboru vyplýva, že robíme kontrolu nad činnosťou SIS, keď zistíme porušenie zákona, tak to máme podľa tohto zákona za povinnosť hlásiť,“ približuje Tibor Gašpar.
„Prijímali sme informácie a oboznamovali sme sa so zmenou štatútu Slovenskej informačnej služby po tom, čo ho ako zmenu schválila vláda Slovenskej republiky uznesením na svojom rokovaní. Po tomto oboznámení sme prijímali uznesenie, kde sme konštatovali, že túto zmenu štatútu berieme na vedomie, výbor nekonštatoval týmto uznesením, že by bol porušený zákon, napriek tomu, ide o uznesenie č. 18, z 28. februára 2024, pani predsedníčka podala podnet na generálnu prokuratúru, kde sa podpísala ako predsedníčka výboru. Kladiem verejnú otázku, načo je kolektívny orgán, akým je výbor, ktorý prijíma uznesenia, podľa ktorých sa je povinný každý člen riadiť, ak sa neriadi nim samotná predsedníčka tohto výboru?“ pýta sa ďalej T. Gašpar.

M. Kolíková sa totiž obrátila v rozpore so zákonom na generálnu prokuratúru a žiadala, aby boli prijaté určité mechanizmy. Podnet podávala nie ako občan alebo ako poslanec, podpísala a podávala ho ako predsedníčka výboru. Generálny prokurátor však vo svojom stanovisku uviedol, že sa nebudú zaoberať ani uzneseniami vlády, kde bol zmenený štatút, a ani tým ďalším, čo nadväzuje na schválené uznesenie.
Poslanci priblížili tri dôvody na odvolanie Márie Kolíkovej z postu predsedníčky výboru – ohrozovanie reputácie spravodajskej služby, porušenie postupov s uzneseniami kontrolného výboru a tiež blokovanie výboru, ktorý sama zvolala a potom neprišla.

 „Ona sa zúčastňuje aj každého ústavnoprávneho výboru ako nečlen a zvolala opäť výbor na kontrolu činnosti  SIS a následne ho zase zrušila, pretože si išla sadnúť na ústavnoprávny výbor ako jeho nečlen. Napriek tomu, že výbor má aj svojich podpredsedov, že výbor musí postupne riešiť všetky body programu, ktoré má, tak robí aj takéto kroky, ktoré de facto spomaľuje činnosť výboru, v zásade ho blokuje, pretože aj dnes výbor neprebral celý program,“ uzatvára T. Gašpar.

Možno Vás bude zaujímať

Post A Comment For The Creator: Lenka Zlatev

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *