Memorandum národa slovenského ako kľúčový dokument Slovákov oslávi 160 rokov

Od prijatia Memoranda národa slovenského z roku 1861 uplynie 160 rokov. Memorandum patrí ku kľúčovým dokumentom národno-emancipačného procesu formovania moderného slovenského národa v 19. storočí.

„Memorandum národa slovenského má zásadný význam nielen pre slovenský národ a jeho prvé kroky k slovenskej štátnosti, ale aj pre Maticu slovenskú. Práve na Slovenskom národnom zhromaždení 6. a 7. júna 1861 v Turčianskom Svätom Martine zaznelo ako jedna z memorandových požiadaviek založenie Matice slovenskej, čo sa splnilo v auguste 1863. Významní aktéri zhromaždenia sa neskôr stali predstaviteľmi Matice slovenskej na čele s jej predsedom Štefanom Moysesom,” povedal predseda MS Marián Gešper. Približne šesťtisícový dav delegátov požadoval aj ústavné uznanie svojbytnosti slovenského národa, vznik Slovenského okolia v rámci Uhorska či zavedenie slovenčiny do úradov, súdov a škôl. „Môžeme ho považovať za rodný list Slovenska, od ktorého sa odvíjali ďalšie politicko-emancipačné dokumenty Slovákov v 19. a 20. storočí,” dodal M. Gešper.

Matica slovenská spoločne s Mestom Martin, Kultúrnou scénou Martin a Radou národnej kultúry si Memorandum národa slovenského pripomenú presne na 160. výročie jeho prijatia. Podujatie sa začne 6. júna o 17.00 h na Národnom cintoríne a pokračovať bude 7. júna kultúrno-spoločenským programom. Alegorický sprievod v dobových kostýmoch vykročí o 14.00 h z druhej budovy Matice slovenskej na Národný cintorín a Memorandové námestie. Slávnostná akadémia s položením vencov k Pamätníku Memoranda národa slovenského a historickou scénkou Mladej Matice a Divadelného odboru MS sa uskutoční o 15.00 h. Vo večerných hodinách sa verejnosti predstavia martinské hudobné kapely na Divadelnom námestí.

Veronika Grznárová, hovorkyňa Matice slovenskej

Možno Vás bude zaujímať