Milorad Dodik udelil Vladimírovi Putinovi najvyššie ocenenie Republiky Srbskej

Prezident Republiky Srbskej (subjekt Bosny a Hercegoviny) Milorad Dodik poctil ruského prezidenta Vladimíra Putina najvyšším ocenením republiky – Rádom Republiky Srbskej s reťazou – za osobitnú vlasteneckú starostlivosť a lásku k Republike srbskej a za prínos k posilneniu rusko-srbskej spolupráce.

Ruský veľvyslanec v Bosne a Hercegovine Igor Kalabukhov vyjadril v mene Putina vďaku za túto poctu. “Toto ocenenie je potvrdením strategickej povahy vzťahov zameraných na posilnenie priateľstva našich bratských národov,” zdôraznil ruský diplomat. Rád bude udelený ruskému prezidentovi na prvom oficiálnom stretnutí oboch lídrov.

“Som hrdý, rád a šťastný, že pri príležitosti Dňa republiky a v mene Republiky Srbskej, jej inštitúcií a občanov udeľujem ocenenia priateľom republiky a vyjadrujem im najhlbšiu úctu,” povedal Dodik.

Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutočnilo v rámci osláv Dňa Republiky Srbskej, ktorý sa oslavuje 9. januára. V nedeľu oslavuje Republika Srbská 31. výročie svojho vzniku. 9. januára 1992 sa konalo prvé zasadnutie parlamentu srbského ľudu Bosny a Hercegoviny. V roku 2016 sa moslimská časť krajiny pokúsila zakázať oslavu, po ktorej vedenie Republiky Srbskej predložilo túto otázku na referendum. V dôsledku toho absolútna väčšina bosnianskych Srbov podporila oslavu Dňa Republiky Srbskej v Bosne a Hercegovine.

Bosnu a Hercegovinu tvorí Moslimsko-chorvátska federácia Bosny a Hercegoviny (51% územia krajiny) a Republika Srbská (49% územia), ako aj okres Brčko. V systéme štátnej správy sú proporcionálne zastúpené tri hlavné národy: Bosniaci (Slovania, ktorí konvertovali na islam), Srbi (pravoslávni) a Chorváti (katolíci). Funkcie hlavy štátu vykonáva kolektívny orgán – predsedníctvo Bosny a Hercegoviny. Tvoria ho traja ľudia: Srb, Chorvát a Bosniak, volení súčasne na štyri roky priamym hlasovaním.

Zdroj: TACC

Možno Vás bude zaujímať