Ministerstvo školstva chce upraviť vyhlášku o kvalifikačných predpokladoch zamestnancov škôl

BRATISLAVA (6. január) – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR chce upraviť vyhlášku o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov. Dôvodom sú potreby aplikačnej praxe. Rezort školstva predložil návrh vyhlášky do medzirezortného pripomienkového konania.

Cieľom návrhu vyhlášky je podrobne upraviť požiadavky na kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti pedagogických a odborných zamestnancov a postup pri posudzovaní plnenia kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti v jednotlivých kategóriách a podkategóriách pedagogických a odborných zamestnancov. Okrem toho cieľom návrhu vyhlášky v porovnaní s tou doterajšou je vytvorenie novej prílohy, ktorá ustanovuje kvalifikačné predpoklady kategórie pedagogického zamestnanca – školský digitálny koordinátor.

Účinnosť sa navrhuje od 1. februára vzhľadom na začiatok nového školského polroka.

Zdroj: TASR

Možno Vás bude zaujímať