Európska únia spustila činnosť “konzultačnej skupiny” na území Bieloruska. Má ísť o ľudí, ktorí chcú presadiť scenár zmeny v moci v krajine.

Ministerstvo zahraničných vecí Bieloruskej republiky vyjadruje silný protest v súvislosti so spustením «Konzultačnej skupiny medzi Európskou úniou a bieloruskými demokratickými silami a občianskou spoločnosťou» pod záštitou vysokého predstaviteľa Josepa Borrella.

Bieloruská strana pripomína, že mnohí občania, s ktorými Európska služba pre vonkajšiu činnosť nadviazala a udržiava kontakty, sú radikálni jednotlivci, ktorí presadzujú silný scenár zmeny moci v Bieloruskej republike a sú v Bieloruskej republike obvinení zo spáchania početných závažných trestných činov, zameraných na poškodenie národnej bezpečnosti Bieloruskej republiky.

Bieloruská strana považuje pomoc poskytovanú Európskou stranou týmto občanom za neprijateľnú a považuje ju za zasahovanie do vnútorných záležitostí Bieloruskej republiky. Samotná neprípustnosť tohto zasahovania je zakotvená ako norma ius cogens v ods. 7 čl. 2 Charty OSN a špecifikované v Deklarácii o zásadách medzinárodného práva z roku 1970, Záverečnom akte KBSE z roku 1975, Deklarácii OSN o neprípustnosti zasahovania do vnútorných záležitostí štátov a ochrane ich nezávislosti a suverenity z roku 1965.
“Bieloruská strana si vyhradzuje právo reagovať na akcie zamerané na poškodenie našej národnej bezpečnosti,” dodáva bieloruské ministerstvo zahraničných veí.

Bieloruská strana vyzýva európsku stranu, aby upustila od nepriateľských krokov, rešpektovala suverenitu Bieloruskej republiky a právo bieloruského ľudu určovať svoj vlastný osud.

Zároveň má Bieloruská republika záujem na udržiavaní a rozvoji dobrého susedstva s európskymi krajinami na základe princípov vzájomného rešpektu a rovnosti strán.

Možno Vás bude zaujímať