Oficiálny začiatok vysielania TV OTV – 08.03.2021

Mediálna platforma TV OTV splnila svoju oznamovaciu povinnosť
podľa ustanovení § 63a zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách. Deň 08.03. 2021 považujeme za deň oficiálneho začiatku fungovania mediálnej platformy. Tešíme sa na Vašu divácku priazeň.

About The Author

Možno Vás bude zaujímať