Poďakovanie “kritikom”

Touto cestou ďakujem všetkým kritikom, ktorí si našli čas na televíziu OTV a prejavili o nej svoj názor, o jej práci a taktiež aj o výbere hostí. Neviem však o akých “nacíkoch” je reč, ktorí mali byť naši hostia, nakoľko ja som v relácii nezaznamenala žiadnych.

Na internete som zaznamenala však človeka, ktorý vyzýva ľudí, aby reagovali na našu televíziu (prílohu uvádzam).

Samozrejme, že s tým rátam, že sa nájdu aj nespokojenci s naším smerovaním a plne akceptujem každého jedného názor, ak to nepresiahne mieru únosnosti. Toto moje vyjadrenie na kritikov je oficiálne a nebudem reagovať na žiadne iné negatívne komentáre, ktoré nás len brzdia v práci. Verejne však uvádzam, že každá jedna vyhrážka, komentár, ktorý bude kohokoľvek z našich hostí alebo nás akokoľvek ohrozovať, tak budem zverejňovať na tomto webovom portáli, na sociálnych sieťach a samozrejme, že upovedomím aj príslušné orgány.

Možno Vás bude zaujímať