PRIPRAVUJEME

Azda nie je tajomstvo, že mestské televízie sú financované samosprávami, resp. mestami. O akých sumách je reč? A aká je efektivita týchto televízií? Poskytujú pre občanov dostatok informácií a objektívnych správ na to, aby boli poberateľmi takýchto veľkých súm?

Opýtali sme sa na to vybraných troch samospráv v regióne Zemplín:  Michalovce, Humenné a Sobrance. Po spracovaní ich odpovedí, pripravíme príspevok.

TV OTV je transparentná a nemá žiaden problém otvorene rozprávať o akýchkoľvek témach a taktiež ani o sebe.

Aby sme sa vyhli špekuláciám o tom, kto finančne podporuje TV OTV, uvádzam o nás nasledujúce informácie. Nie sme  financovaný žiadnou politickou stranou, žiadnou samosprávou , TV OTV funguje z vlastných finančných zdrojov.

Možno Vás bude zaujímať