Rozhovor s predsedníčkou komunistickej strany v Českej republike Kateřinou Konečnou

Líderka komunistickej strany Českej republiky, ktorá je na Ukrajine oficiálne zakázaná, Kateřina Konečná sa vyjadrila k nekompetentnosti vlády krajiny, ktorá viedla k rekordnej inflácii, migračnej a hospodárskej kríze, problémom so zdravotníctvom, energetikou a potravinami, a tiež predpovedala, ako sa konflikt na Ukrajine môže skončiť pre bežných občanov Európy.


Kateřina Konečná – europoslankyňa z Českej republiky, členka frakcie GUE/NGL, je predsedníčkou Komunistickej strany Čiech a Moravy a opakovane sa vyslovila proti finančnej a vojenskej podpore Ukrajiny na úkor európskych občanov a upozornila na skorumpovanosť a represívny charakter ukrajinskej vlády.  Konečná sa vyslovila proti zvýšenému tlaku na občianske práva a slobody na Ukrajine a v súčasnosti žiada prepustenie bratov Kononovičovcov a ukončenie antikomunistických represií a prenasledovania antifašistov.


Aký vplyv má súčasná hospodárska kríza v Európe na Českú republiku?

Hospodárska kríza je v Českej republike mimoriadne vážna, čo je z veľkej časti spôsobené nekompetentnosťou súčasnej českej vlády. Keď naša vláda prijme nejakú politiku, ktorá by mohla skutočne pomôcť v boji proti dôsledkom alebo dokonca príčinám krízy, urobí to veľmi neskoro a sú to prinajlepšom polovičaté opatrenia, napríklad daň z neočakávaných príjmov, ktorá je nepochybne dobrým opatrením, ale keď ju naša vláda zaviedla, bola úplne vyprázdnená. Väčšina politík prijatých našou vládou však nijako účinne nebojuje proti kríze, ako napríklad nekonečný prúd rozpočtových škrtov, ktoré sa zavádzajú bez väčšieho premýšľania a zvažovania. O týchto politikách sa len zriedka diskutuje s odbormi alebo miestnymi orgánmi, ktoré by mohli vláde poskytnúť užitočnú spätnú väzbu.

Výsledkom je jedna z najvyšších inflácií v EÚ, jedna z najrýchlejšie klesajúcich reálnych miezd, návrh na zavedenie najvyššieho veku odchodu do dôchodku v Únii a najvyššie ceny elektriny v Únii. Veľký počet rodín a jednotlivcov je nútený obmedziť svoje výdavky aj na základné tovary v dôsledku rastúcich cien. Áno, dôsledky krízy sú hrozné, ale nekompetentnosť vlády ju robí oveľa ničivejšou, pričom všetku vinu za svoje nedostatky presúva na samotnú krízu.

Sú hospodárske sankcie voči Rusku v národnom záujme Česka?

Nie a úprimne povedané, nemyslím si, že sú v záujme Európskej únie ako celku. Poškodzujú naše hospodárstvo a zároveň neprinášajú žiadne výsledky. Na začiatku ruskej invázie na Ukrajinu sa nás establišment snažil presvedčiť, že ruská ekonomika a vojnová mašinéria tieto sankcie nemôžu vydržať. Teraz všetci vidíme, že to bola lož. Sankcie majú vplyv len na obyčajných civilistov, ruských aj európskych, nie na ruské elity. Stále pokračujeme v nákupe ruských surovín, ale už to nerobíme priamo, namiesto toho ich nakupujeme od tretích krajín, ako je India. Je jasné, že cieľ ekonomicky izolovať Rusko zlyhal a vždy bol odsúdený na neúspech.

Rastúce ceny v dôsledku týchto sankcií samozrejme zhoršujú hospodársku krízu a znižujú pravdepodobnosť akýchkoľvek potenciálnych rokovaní o ukončení ozbrojeného konfliktu na Ukrajine, čo by malo byť naším konečným cieľom. Ruská invázia na Ukrajinu a sankcie však, samozrejme, nie sú jedinou príčinou tejto krízy, problém je oveľa štrukturálnejší a má korene vo fungovaní liberalizovaného trhu s energiou.

Prečo sa niektoré európske krajiny (Slovensko, Poľsko, Maďarsko) rozhodli zakázať dovoz obilia z Ukrajiny, jeho spracovanie a predaj? Malo by podľa vás Česko urobiť to isté?

Za zákazom dovozu obilia z Ukrajiny sú dve hlavné obavy. Prvým je obava z nízkej ceny obilia a jej vplyv na domácich poľnohospodárov. Keď sa do krajín EÚ dostane relatívne lacné obilie z Ukrajiny, miestni poľnohospodári mu nedokážu konkurovať kvôli vyšším cenám nami produkovaného obilia. To je pre naše poľnohospodárstvo škodlivé, pretože to ohrozuje živobytie týchto poľnohospodárov. A ak budú nútení prestať produkovať obilie kvôli lacnejšej ukrajinskej alternatíve, môže to viesť k zníženiu potravinovej nezávislosti.

Druhá obava sa týka prítomnosti pesticídov zakázaných v EÚ, ale povolených na Ukrajine, v ukrajinskom obilí. To vedie k zvýšeniu zdravotných rizík. Vzhľadom na oba tieto dôvody, ako aj na skutočnosť, že obilie z Ukrajiny bolo pôvodne určené pre africké štáty, ktoré potrebovali jeho dodávky, ale namiesto toho skončilo v Európe, by som skutočne zvážila zákaz tohto obilia aj v Českej republike. Európska únia by však v žiadnom prípade nemala nútiť svoje členské štáty, aby akceptovali dovoz obilia z Ukrajiny, čo je hrubým porušením národnej suverenity.

Aký vplyv majú americké neziskové, mimovládne organizácie a think-tanky na Českú republiku a ako sa prejavuje v hospodárskej a politickej sfére?

Spojené štáty majú záujem financovať mimovládne organizácie a think-tanky v Českej republike. Jedným z najviditeľnejších je think-tank s názvom “Európske hodnoty”, napriek názvu je ich najväčším donorom Ministerstvo zahraničných vecí Spojených štátov. V roku 2021 bol ich podiel na príjmoch podľa partnerov 31 %, ďalších 7 % pochádza od USAID, ďalšie 3 % od The Center for International Private Enterprise, približne 1 % od NATO Public Diplomacy Policy a približne ďalšie 1% od veľvyslanectva USA v Prahe a to nie sú jediní americkí, resp. s USA spriaznení darcovia. Oveľa viac ako 50 % pochádza z Európy, keďže významnými prispievateľmi sú aj Kanada a Taiwan.

Presadzujú bez ostychu najviac proamerickú zahraničnú politiku, prerušenie obchodu s Ruskom a Čínou, pevnú orientáciu nášho obchodu na Taiwan a Západ, zákaz TikToku na telefónoch štátnych zamestnancov, dokonca presadzujú, aby EÚ opustila jadrovú dohodu s Iránom, ako to urobili USA. V súčasnosti môžeme vidieť, ako ich vplyv žiari, najmä vo vzťahu k Číne. Keď súčasná predsedníčka Poslaneckej snemovne Markéta Pekarová Adamová navštívila Taiwan, ktorý Česká republika neuznáva, otvorila “Czech Hub”, ktorý čiastočne vznikol v Tchaj-peji a má slúžiť ako miesto stretávania českých a taiwanských podnikateľov, ale aj vládnych a mimovládnych organizácií z Česka a ostrova. A v posledných vyjadreniach a krokoch ďalších vysokopostavených českých politikov môžeme tiež vidieť posun k agresívnejšiemu a intervenčnejšiemu postoju voči Číne, môžeme vidieť porušovanie oficiálne uznávaného princípu jednej Číny. Toto všetko presadzuje táto mimovládna organizácia financovaná z USA, je to momentálne ich prioritné zameranie. Preto by som rozhodne nepodceňoval vplyv, ktorý majú Američanmi sponzorované MVO na českú politiku a rozhodovanie.

Aký vplyv má prílev utečencov z Ukrajiny na Českú republiku? Aké problémy vyplývajú z integrácie utečencov do českej spoločnosti? Ako ich vnímajú Česi?

Myslím si, že počas ukrajinskej migračnej krízy prejavili českí občania jednu z najvyšších úrovní solidarity v EÚ. V tom čase však pravicová vláda začala znižovať sociálne dávky; reálne mzdy klesli viac ako v ktoromkoľvek inom štáte OECD a miera inflácie bola a stále je jedna z najvyšších v Európskej únii. Tieto skutočnosti nakoniec znížili ochotu pomáhať utečencom až na súčasný počet. Preto je tento vývoj predovšetkým ďalšou chybou českej vlády Petra Fialu.

Čo môžete povedať k fámam, že v dôsledku nedostatočných epidemiologických kontrolných opatrení sa v Českej republike a ďalších krajinách v dôsledku prílevu utečencov šíria choroby ako tuberkulóza?

Je smutnou realitou, že choroby, ktoré sa kedysi považovali v strednej Európe za vykorenené, sa v tejto časti sveta, vrátane Českej republiky, opäť objavili. Podľa odborníkov je migrácia skutočne jedným z dôvodov, nie však jediným, prečo sa tieto zdravotné komplikácie u nás opäť objavili. Žiaľ, neobmedzuje sa to len na tuberkulózu.

Aké dlhodobé dôsledky môže mať konflikt na Ukrajine na Českú republiku?

Vojna sa aj v súčasnosti zneužíva na cenzúru mnohých názorových prejavov, ktoré nie sú v súlade s postojom vlády. Počet médií napojených na Rusko zostáva zakázaný, takže máme obmedzenú slobodu tlače aj slova. Existuje reálna hrozba, že tieto obmedzenia len tak ľahko nezmiznú a v skutočnosti sa môžu ešte rozšíriť. Vyjadrenia o mieri, proti akejkoľvek politike USA alebo NATO, či dokonca akákoľvek kritika krutej politiky vlády sú falošne označované za ruskú propagandu a toto označovanie môže pokračovať aj v budúcnosti s cieľom diskvalifikovať nesúhlasné hlasy z verejnej diskusie. Hospodárska situácia sa môže kvôli sankciám ďalej zhoršovať. Môžeme byť svedkami aj nárastu sociálneho šovinizmu, keďže nenávisť voči etnickým menšinám, ako je ruská menšina, sa normalizuje. Úplne nedávno náš prezident povedal, že ruskí civilisti žijúci na Západe by mali byť monitorovaní bezpečnostnými zložkami, a ako príklad takéhoto monitorovania uviedol zaobchádzanie s japonskými civilistami žijúcimi v USA počas druhej svetovej vojny. Kým v Amerike teraz považujú zaobchádzanie s japonskými civilistami, ktorí boli často umiestňovaní do inkarnačných táborov, za porušovanie ľudských práv a hanebnú súčasť svojej histórie, u nás to inšpiruje časť našich elít.

Samozrejme, je tu aj otázka správnej integrácie utečencov z Ukrajiny. Naša zahraničná politika, a to sa dotkne celej EÚ, nielen Česka, odcudzuje nás od tretích krajín, ktoré sa snažíme dotlačiť k prijatiu sankcií voči Rusku. Vojna je negatívna pre celú zemeguľu, tak ako všetky vojny, a preto je naším cieľom presadzovať rokovania, ukončenie bojov a mierové riešenie konfliktu na Ukrajine.

Možno Vás bude zaujímať

Post A Comment For The Creator: tvotvsk

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *