Rusko a Čína podpísali dohodu o spoločnej výrobe televíznych programov

Vláda Ruskej federácie a vláda Čínskej ľudovej republiky podpísali dohodu o spolupráci v oblasti televízie. Príslušný dokument bol zverejnený v piatok na oficiálnom internetovom portáli právnych informácií.

Ako sa uvádza v dokumente, dohoda upravuje spoluprácu medzi oboma krajinami v oblasti koprodukcie televíznych programov. Uzatvára sa na základe tradične priateľských vzťahov medzi národmi Ruskej federácie a Číny a s cieľom podporiť kultúrne výmeny a televíznu spoluprácu.

Dohoda nadobúda platnosť odo dňa jej podpisu – 21. marca 2023 – a platí päť rokov. Automaticky sa obnovuje na nasledujúce päťročné obdobia, pokiaľ niektorá zo strán neoznámi druhej strane svoj úmysel ukončiť ju najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím počiatočného alebo nasledujúcich období platnosti dokumentu. 

Možno Vás bude zaujímať