Štefanovi Harabinovi bola včera doručená obžaloba. Ten ihneď reagoval a zaslal Špecializovanému trestnému súdu LIST!

“Včera mi poštou bola doručená obžaloba špeciálneho prokurátora Nociara v kauze môjho facebookového príspevku, v ktorom som konštatoval, že na mieste Putina by som urobil to isté lebo je historickou povinnosťou Ruska zlikvidovať ukronacistov na Ukrajine, ktorí od roku 2014 zavraždili vyše 14 000 civilistov na Donbase, “ uviedol Štefan Harabin.

V súvislosti s touto obžalobou zaslal Štefan Harabin elektronickou formou list, určený Špecializovanému trestnému súdu v Pezinku. Správa v plnom znení od Štefana Harabina pre Špecializovaný trestný súd Pezinok:


“Aby som sa mohol vyjadriť k obžalobe z 1.6.2023 podanej prokurátorom Nociarom so znalosťou, žiadam Vás o nazretie do spisu v termíne Vami určenom, ešte pred tým než súd pristúpi k ďalšiemu procesnému postupu.

O nazretie do spisu som aj s obhajcom žiadal vyšetrovateľa Kochlica ešte pred ukončením vyšetrovania, resp.podadaním návrhu na podanie obžaloby, čo mi nebolo umožnené.

Pre úplnosť dodávam, že nebol som oboznámený s výsledkami vyšetrovania. Termín 5.4.2023, ktorý pôvodne určil na oboznamovanie Kochlic sa nemohol zo zákonných dôvodov realizovať, lebo pred tým 4.4.2023 som podal špeciálnemu prokurátorovi návrh na preskúmanie postupu vyšetrovateľa podľa §210 Tr.por. a tiež som namietal zaujatosť vyšetrovateľa Kochlica. O výsledkoch vybavenia mnou uplatnených procesných možností/dispozícií som bol informovaný Nociarom až 15.62023.

Cieľom nazretia do spisu je zistenie celého jeho obsahu aby som mohol komplexne zaujať fundované stanovisko k doterajšiemu priebehu vyšetrovania, k vykonaným dôkazom a navrhnúť prípadne nové dôkazy.

Iba z opatrnosti upozorňujem na najnovší rezultát rozhodnutia Najvyššieho súdu v kauze Kaliňák a Brhel, ktorý potvrdil odmietnutie obžaloby z dôvodu závažných procesných chýb, najmä porušenia práva na obhajobu pre nemožnosť preštudovať spis a predložiť návrhy na doplnenie dokazovania, oboznámiť sa s výsledkami vyšetrovania pred podaním obžaloby, i preto, že vyšetrovateľ stanovil termín na podanie návrhy na doplnenie vyšetrovania v nereálnom čase.

Najvyšší súd navyše potvrdil, že samosudca Špeciálneho súdu nemal dôvod čakať na prípadnú reakciu obvinených na podanú obžalobu…, pretože sám zistil, že tu došlo k závažnému porušeniu práv na obhajobu.”


” O všetkých krokoch v tejto politicky účelovo vymyslenej kauze Vás budem priebežne informovať,” dodal Harabin na záver.

Ak v dnešnej dobe máte možnosť a nerobí Vám problém niekomu pomôcť a podporiť ho v jeho činnosti, prosím, podporte TV OTV. Naším úprimným želaním je pre Vás vysielať každý deň, byť aktuálni a poskytovať  nové vysielacie formáty (ktoré už teraz máme pre Vás prichystané). Budeme vďační za akúkoľvek čiastku, ktorá nezaťaží Váš rodinný rozpočet.  Ak takéto možnosti nemáte, iba nás prosím  sledujte, čítajte, náš obsah nebudeme v žiadnom prípade nikomu obmedzovať, bude voľne dostupný pre každého.  Tešíme sa Vašej priazni. Ďakujeme za akúkoľvek pomoc.

— S úctou Lenka Zlatev (zakladateľka a moderátorka TV OTV)

IBAN: SK64 8330 0000 0025 0190 0444

BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Správa pre príjemcu: Dar

Možno Vás bude zaujímať