Veľvyslanec I.B. Bratčikov: “Rusko je veľmoc. Naši priatelia to uznávajú s úctou, naši nepriatelia s nenávisťou.”

Pri príležitosti štátneho sviatku Ruskej federácie sa v piatok (9.júna) uskutočnila na Veľvyslanectve Ruskej federácie v Bratislave recepcia, na ktorú boli pozvaní veľvyslanci spriatelených a neutrálnych štátov akreditovaných na Slovensku, významné osobnosti verejného života, predstavitelia podnikateľských, kultúrnych a cirkevných kruhov, významní politici Slovenskej republiky zo strán a hnutí zasadzujúcich sa za mierové a spravodlivé riešenie ukrajinského konfliktu a obnovenie konštruktívnych vzťahov s Ruskom.

Hostí privítal v úvode veľvyslanec Ruska na Slovensku I.B.Bratčikov

Veľvyslanec Ruskej federácie na Slovensku počas prejavu k účastníkom recepcie uviedol, že 12.júna oslavuje obrovské mnohonárodnostné Rusko štátny sviatok, ktorý je naplnený hrdosťou na jeho históriu a vierou v jeho budúcnosť. ” V tento deň si o to viac uvedomujeme, aké dôležité je pre vlasť a pre náš ľud byť jednotní. Túto jednotu, oddanosť vlasti, zodpovednosť za ňu nám odkázali naši predkovia. Vieme, akú veľkú silu majú tieto dávne tradície, tieto morálne hodnoty a základy. Pestovali sa a upevňovali počas tisícročnej histórie Ruska a dnes zjednocujú náš ľud, pre ktorý city vlastenectva vždy boli a zostávajú posvätné”, uviedol Veľvyslanec I.B. Bratčikov.

“Rusko je veľmoc. Naši priatelia to uznávajú s úctou, naši nepriatelia s nenávisťou,” pokračoval veľvyslanec v prejave a citoval slávneho filozofa z prvej polovice minulého storočia Ivana Iľjina:

„Veľká mocnosť nie je podmienená veľkosťou územia alebo počtom obyvateľov, ale schopnosťou národa a jeho vlády prevziať bremeno veľkých medzinárodných úloh a tvorivo sa s nimi vyrovnať. Veľmocou je ta krajina, ktorá uplatňovaním svojho bytia, svojich záujmov, svojej vôle vnáša tvorivú, zosúladenú, právnu ideu do celého zhromaždenia národov, do celého ‘koncertu’ národov a mocností“.

Kto chce vedieť, čo je Rusko dnes, je potrebné sa zamyslieť nad týmito slovami dávneho filozofa. “Zamyslite sa nad týmito slovami. Sú odpoveďou na otázku: čo je Rusko dnes,” uviedol ruský veľvyslanec.

V súčasnosti nie je ľahké a v niektorých krajinách aj nebezpečné sa otvorene priznať k tomu, že je niekto stúpenec alebo priateľ Ruska.

Veľvyslanec v tejto súvislosti dodal, “dvojnásobne nás teší, že, ako hovoríme, “napriek a navzdory” všetkému ste tu, že ste prijali naše pozvanie a oslavujete s nami náš štátny sviatok”.

Veľvyslanec v závere prejavu k účastníkom recepcie uviedol ešte jeden výrok a to významného ruského básnika a diplomata 19. storočia Fiodora Tjutčeva, ktorý napísal pred 180 rokmi v súvislosti s kritikou západných mocností na Rusko: “Ospravedlnenie Ruska… Bože môj! Tejto úlohy sa ujal majster, ktorý nás všetkých prevyšuje a ktorý ju doposiaľ celkom úspešne plnil. Skutočným obhajcom Ruska je história; vďaka nej sa za tri storočia všetky skúšky, ktorým vystavilo Rusko svoj vlastný osud, neúprosne rozhodujú v jeho prospech.”

Tak bolo, tak je a tak bude!“, ukončil týmito slovami veľvyslanec prejav a pripil na Rusko, na jeho skutočných priateľov a partnerov a na vzájomné porozumenie medzi národmi a krajinami, ktorých zástupcovia sú prítomní v tejto sále!

Možno Vás bude zaujímať

Post A Comment For The Creator: tvotvsk

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *