Vláda schválila: Do aktívnych záloh môže byť zaradený aj občan, ktorý neabsolvoval dobrovoľnú vojenskú pomoc. SNS s tvrdou kritikou.

Na včerajšom rokovaní vlády bol schválený návrh novely zákona o brannej povinnosti z dielne Ministerstva obrany. Do aktívnych záloh by po novom mohol byť zaradený aj občan, ktorý neabsolvoval dobrovoľnú vojenskú prípravu. Ďalšou posilou aktívnych záloh by mali byť profesionálni vojaci prepustení zo služobného pomeru, ktorí súhlasili so zaradením do aktívnych záloh pred prijatím do štátnej služby.

Podľa predkladacej správy je dôvodom spracovania návrhu zákona “zvýšiť mobilizačnú pripravenosť
záloh ozbrojených síl Slovenskej republiky ako základného zdroja doplňovania ozbrojených síl
Slovenskej republiky vycvičenými vojakmi v aktívnych zálohách a rozšíriť okruh osôb, ktoré
môžu byť zaradené do aktívnych záloh. Nový proces zaradenia registrovaných občanov do
aktívnych záloh bez predchádzajúceho vykonania dobrovoľnej vojenskej prípravy má za cieľ
získať do aktívnych záloh mladých ľudí a doplniť aktívne zálohy z radov civilných špecialistov
o chýbajúce odbornosti,”
 píše sa v predkladacej správe, ktorá bola súčasťou materiálu pre rokovanie k tomuto bodu.

V správe sa ďalej uvádza, že týmto zákonom sa tiež “upravujú podmienky na zaraďovanie do aktívnych záloh profesionálnych vojakov po skončení štátnej služby prepustením zo služobného pomeru za
predpokladu trvania ich brannej povinnosti. Cieľom tejto úpravy je posilniť aktívne zálohy
vycvičenými vojakmi s vysokou úrovňou pripravenosti na plnenie úloh obrany štátu v prípade
povolania na výkon mimoriadnej služby. “

Navrhovaná účinnosť novely zákona je 1. mája.

Slovenská národná strana (SNS) na tento návrh novely tvrdo reagovala a pripomenula slová prezidentky SR Zuzany Čaputovej zo dňa 02. februára minulého roka, kedy hovorila o potrebe posilniť sa vojakmi NATO, aby Slovensko nebolo terčom a slabým ohnivkom v reťazci. O rok na to, vláda prichádza s návrhom, zaradiť do aktívnych záloh aj občanov, ktorí neabsolvovali dobrovoľnú vojenskú prípravu.

Čo to bude znamenať pre Slovensko? Zuzana Škopcová, okresná predsedníčka strany SNS reaguje:

Nenápadne počas “zimného spánku” Slovenska sa schvaľuje v padnutej vláde novela o brannej povinnosti. Medzitým, čo zavreli poslednú pec v Slovalcu, podnikatelia dostávajú niekoľkonásobne vyššie sumy na faktúrach za energie, tak zbrojenie a vťahovanie obyvateľstva do ozbrojených konfliktov priamo či nepriamo má nás ošatiť, napiť, najesť, ohriať, no hotová “selanka”.

Občania sa pochopiteľne obávajú, vťahovaný do konfliktu nechce byť nikto.

“Nádej stále máme a tým je teraz referendum. Je to príležitosť, je to cesta, ako samého seba “dokopať” ísť vyjadriť svoj názor, nech je akýkoľvek. Oveľa väčšie peniaze sa už minuli na iné chmuľoviny,” dodáva Škopcová.

Referendum o možnosti skrátiť volebné obdobie sa uskutoční v sobotu 21. januára 2023. 

About The Author

Možno Vás bude zaujímať