Clá a kvóty dočasne pozastavené pre Ukrajinu do júna 2025

Poslanci Európskeho parlamentu a predsedníctvo Rady sa dohodli na pozastavení dovozných ciel a kvót na vývoz ukrajinských poľnohospodárskych výrobkov do EÚ na ďalší rok, do 5. júna 2025, s cieľom podporiť Ukrajinu. Tlačové oddelenie EP uvádza, že tieto jednostranné opatrenia na liberalizáciu obchodu pomôžu stabilizovať ukrajinské hospodárstvo a uľahčia postupnú integráciu krajiny do vnútorného trhu EÚ.

Tlačové oddelenie dodáva, že ak dôjde k výraznému narušeniu trhu EÚ alebo trhov jednej alebo viacerých krajín EÚ v dôsledku dovozu ukrajinskej pšenice, napríklad pšenice, nariadením sa zabezpečuje, aby Komisia mohla rýchlo konať a uložiť akékoľvek opatrenia, ktoré považuje za potrebné.

V rámci posilnených ochranných opatrení na ochranu poľnohospodárov EÚ sa môže aktivovať núdzová brzda v prípade obzvlášť citlivých poľnohospodárskych výrobkov, konkrétne hydiny, vajec, cukru, ovsa, krúpov, kukurice a medu. Vyjednávači sa dohodli na predĺžení referenčného obdobia, ktoré sa používa ako základ na aktiváciu tejto automatickej ochrany, čo znamená, že ak dovoz týchto výrobkov prekročí priemerný objem dovozu zaznamenaný v druhej polovici roka 2021 a za všetky roky 2022 a 2023, clá sa opätovne uložia. Okrem toho sa Komisia zaväzuje zintenzívniť monitorovanie dovozu obilia, najmä pšenice.

Zákonodarcovia tiež schválili záväzok Komisie diskutovať o trvalej liberalizácii ciel s Ukrajinou v rámci procesu preskúmania dohody o pridružení hneď po ukončení legislatívneho postupu týkajúceho sa dočasnej liberalizácie a naďalej úzko zapájať Parlament do tohto procesu.

Plénum Parlamentu bude pravdepodobne hlasovať o nariadení počas druhej aprílovej schôdze. Platnosť súčasných obchodných opatrení uplynie 5. júna 2024 a nové nariadenia by mali nadobudnúť účinnosť ihneď po tomto dátume.

Možno Vás bude zaujímať

Post A Comment For The Creator: Lenka Zlatev

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *