Európsky parlament schválil predĺženie dočasných opatrení na liberalizáciu obchodu pre Ukrajinu. Ako hlasovali slovenskí europoslanci?

Poslanci 428 hlasmi za, 131 proti a 44 sa zdržalo hlasovania, a týmto podporili predĺženie pozastavenia dovozných ciel a kvót na ukrajinské poľnohospodárske produkty o ďalší rok, do 5. júna 2025.

Podľa nového nariadenia môže Komisia rýchlo konať a uložiť akékoľvek opatrenia, ktoré považuje za potrebné, ak dôjde k výraznému narušeniu trhu EÚ alebo trhov jedného alebo viacerých členských štátov EÚ v dôsledku dovozu z Ukrajiny (napríklad pšenice). V rámci posilnených ochranných opatrení na ochranu poľnohospodárov EÚ môže Komisia spustiť núdzovú brzdu pre mimoriadne citlivé poľnohospodárske produkty, konkrétne pre hydinu, vajcia, cukor, ovos, krúpy, kukuricu a med. Ak dovoz týchto produktov prekročí priemerné objemy dovozu zaznamenané v druhej polovici roku 2021 a počas celého roka 2022 a 2023, clá môžu byť znovu zavedené. V rámci dohody o nových pravidlách sa Komisia zaviazala, že čoskoro začne rozhovory s Ukrajinou o trvalej liberalizácii obchodu a že Parlament bude do tohto procesu úzko zapojený.

Spravodajkyňa Sandra Kalniete (EPP, LV) povedala: “Predĺženie opatrení na podporu obchodu opätovne potvrdzuje solidaritu EÚ s Ukrajinou tvárou v tvár ruskej agresii. Toto hlasovanie súčasne posilní ekonomickú odolnosť Ukrajiny a ochráni záujmy európskych farmárov. Dodržíme svoje sľuby – budeme podporovať Ukrajinu až do jej vojenského víťazstva a vstupu do EÚ a NATO.

Teraz musí nariadenie ešte formálne schváliť Rada. Platnosť súčasných obchodných opatrení uplynie 5. júna 2024 a nové nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť ihneď po tomto dátume.

Asociačná dohoda medzi EÚ a Ukrajinou vrátane prehĺbenej a komplexnej zóny voľného obchodu zabezpečila ukrajinským podnikom prednostný prístup na trh EÚ od roku 2016. EÚ zaviedla autonómne obchodné opatrenia (ATM) v júni 2022, ktoré umožňujú bezcolný prístup pre všetky ukrajinské výrobky do EÚ. Tieto opatrenia boli v roku 2023 predĺžené o jeden rok a v januári Komisia EÚ navrhla obnoviť pozastavenie o ďalší rok s dodatočnými zárukami na ochranu trhu EÚ. Počas rokovaní Rada a Parlament pridali ďalšie opatrenia na ochranu poľnohospodárov EÚ. V prípade Moldavska Parlament nedávno rozhodol o predĺžení podobných opatrení o ďalší rok.

Ako hlasovali slovenskí europoslanci?

KOMPLETNÉ VÝSLEDKY LINK (bod.17)

Možno Vás bude zaujímať

Post A Comment For The Creator: Lenka Zlatev

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *