O čom dnes vláda rokuje? Aj o zmenách v aktívnych zálohách.

BRATISLAVA (11. január) – Vláda SR v stredu 11. januára 2023 o 10.00 h začala rokovanie na Úrade vlády SR v Bratislave. Program zasadnutia bol zverejnený na www.rokovania.gov.sk.

Na programe je 23 bodov. Naplánované je aj prerokovanie návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Do aktívnych záloh by po novom mohol byť zaradený aj občan, ktorý neabsolvoval dobrovoľnú vojenskú prípravu. Ďalšou posilou aktívnych záloh by mali byť profesionálni vojaci prepustení zo služobného pomeru, ktorí súhlasili so zaradením do aktívnych záloh pred prijatím do štátnej služby. Vyplýva to z novely zákona o brannej povinnosti.

V programe je tiež návrh na zriadenie výboru pre hybridné hrozby v rámci Bezpečnostnej rady SR.

Rokovať by sa malo aj o novele nariadenia o maximálnych cenách pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny. Na základe návrhu vyplýva, že dodávatelia, ktorí v minulom roku nemali schválené regulované ceny elektriny pre malé podniky alebo regulované ceny plynu pre odberateľov v domácnosti, budú fakturovať tieto energie najviac vo výške maximálnej ceny za elektrinu určenej dodávateľom elektriny poslednej inštancie.

Vláda by sa mala zaoberať aj Koncepciou na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby z dielne Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Pred energetickou chudobou by mohla ohrozených obyvateľov Slovenska pomôcť ochrániť optimalizácia dodávkových a sieťových taríf, ponuka bezplatných splátkových kalendárov a energetického poradenstva či zákaz podomového predaja energií.

Rokovať sa bude aj o dostupnosti solárií. Prevádzkovatelia solárií by po novom nemali služby zamerané na opaľovanie kože umelými UV žiaričmi poskytovať osobám mladším ako 18 rokov, píše sa v návrhu novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

Možno Vás bude zaujímať