Deň Matice slovenskej si pripomíname dnes 4. augusta

Každý rok si 4. augusta pripomíname pamätný deň Matice slovenskej. Ustanovizeň vznikla 4. augusta 1863 v Turčianskom Sv. Martine. Za prvého predsedu Matice slovenskej bol zvolený biskup Štefan Moyses a prvým podpredsedom Matice slovenskej sa stal Karol Kuzmány.

Do Výboru MS boli zvolení národovci ako Š. M. Daxner, M. M. Hodža, J. Gotčár, J. M. Hurban, A. Radlinský, M. Čulen, J. Viktorin, V. Pauliny-Tóth, G. Zechenter, C. Zoch, P. Dobšinský, E. Černý či J. Kadavý. Keďže výbor nebol početný, nedostali sa doň takí národovci ako J. Kráľ, A. Sládkovič, J. Palárik, J. Záborský, S. Chalupka, J. Botto a i. 

Matica slovenská sa stala centrom slovenského národného života a slúžila ako náhrada za národné politické inštitúcie, ktoré boli v Maďarsku zakázané. V roku 1873 mala Matica 1 300 členov, z ktorých mnohí zahŕňali subjekty ako obce, knižnice, školy a združenia.

Aj v súčasnosti má táto ustanovizeň svoje dôležité  ideové poslanie.

Možno Vás bude zaujímať